Perşembe 16 Cemaziyes-Sani 1440 - 21 Şubat 2019
Türkçe

Namazda Kur'ân okumak

görüş bildirimi