Salı 10 Muharrem 1446 - 16 Temmuz 2024
Türkçe

Şek gününü, Ramazan\'dan kalan kaza orucunun niyetine tutmak

Soru

Ben, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in, şek gününde (Ramazan ayından bir veya iki gün önce) oruç tutmaktan yasakladığını biliyorum.(Ramazan ayını karşılamak için) Ramazan ayından önce oruç tutmaktan yasakladığını da biliyorum. Fakat benim, (geçen yıl) Ramazan orucundan kalan iki günlük kaza orucumu bu iki günde kaza etmem câiz midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Evet. Ramazan ayından kalan kaza orucunu şek gününde ve Ramazan ayından bir veya iki gün önce kaza etmeniz câizdir.

Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den sâbit olduğuna göre o, şek günü oruç tutmaktan yasaklamıştır. Yine, Ramazan ayından bir veya iki gün önce oruca başlamaktan da yasaklamıştır. Fakat bu yasak, devamlı tuttuğu oruç olmaması halindedir.

Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ. [ رواه البخاري ومسلم ]

"Ramazan orucuna, bir veya iki gün önceden oruç tutarak başlamayın. Ancak o gün, bir kimsenin tutmakta olduğu oruca denk gelirse, o gün oruç tutsun."(Buhârî; hadis no: 1914. Müslim; hadis no: 1082.)

Bir insan, örneğin Pazartesi günleri oruç tutmaya devam etmiş ve bu gün de Şaban ayının son gününe (Ramazan ayından bir önceki güne) denk gelmişse, o günde nâfile oruç tutması câizdir. O günde oruç tutmaktan yasaklanmaz.

Bu günde devamlı tutulan nâfile orucu câiz olduğuna göre, Ramazan ayından kalan kaza orucunu tutmak daha önce gelir. Çünkü Ramazan orucunun kazası farzdır ve Ramazan orucunun kazasını, ikinci Ramazan ayından sonraya ertelemek ise, câiz değildir.

İmam Nevevî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Ashâbımız (Şâfiî âlimleri) dediler ki: Şek gününde Ramazan orucu yerine oruç tutmak, sahih değildir.Bu konuda görüş ayrılığı yoktur. Bir kimse, (bu günde) kaza veya adak veyahut da keffâret orucu yerine oruç tutarsa, orucu geçerlidir. Çünkü bir sebebe binâen nâfile oruç tutmanın câiz olduğu bir günde farz orucu tutmak daha önce gelir.

Tıpkı namaz kılınması yasak olan vakit gibi...

Zirâ bir kimsenin üzerinde Ramazan ayından bir gün kaza orucu varsa, o günü derhal tutması gerekir. Çünkü orucun kazasının vakti, iyice daralmıştır."( Nevevî; el-Mecmû'; c: 6, s: 399.)

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi