Cuma 8 Zilhicce 1445 - 14 Haziran 2024
Türkçe

Kocası malını haramda infak etmektedir, çocuklara biriktirmek amacıyla kocasından izinsiz para alabilir mi?

Soru

On yıldan beri evli ve iki çocuk sahibiyim, beş yıl evlilikten sonra kocam beni artık istemiyor, iki çocuğum için belki bana dönüş yapar diye tahammül ediyorum, ancak başka kadınlarla ilgilendiğini keşfettim, ev halkımdan hiç birine haber vermeden Onunla sefere çıktım, nitekim işimi bırakmıştım. Başka bir kadınla evlenmesi ve bana da adil davranması için onu ikna etmeye çalıştım. Ancak o bunu reddetti, çocuklarım için onunla kaldım. Şunu da belirteyim ki o iyi bir baba olup beni küçük düşürmez, ancak gördüğüm kadarıyla O, kızlar uğruna büyük paralar harcamaktadır. Bu nedenle çocuklarına bırakmak için ondan izinsiz para alabilir miyim?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Eğer kocan sana ve çocuklarının nafakasını temin ediyorsa onun malından bir şey alman caiz değildir. Çünkü mal ancak gönül rızasıyla alındığında helal olur. Ayeti Kerime’de yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler; birbirinizin malını kendi aranızda batıl yollarla yemeyiniz, ancak aranızda karşılıklı rıza ile yapılan ticaret bundan .”[1] 

Müslüman’ın malının alınmasının haram olmasındaki delil: Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem’in “Kanınız, mallarınız, ırzınızın aranızda haram olduğu gibi sizin bu gününüz, bu ayı’nız ve bu şehriniz gibi haramdır, sizden hazır bulunanlar hazır bulunmayanlara duyursun.” [2]  Hadisidir.

Ayrıca Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem in şu hadisi: “Gönül rızası olmadanb hiç kimsenin malı helal olmaz”[3]

Şayet koca nafakada ihmalkâr davranırsa o takdirde, yeterli bilinen miktarda izinsiz alman helal olur. Bu konuda dayanak ise  Aişe Radiyallahu anha rivayet edilen şu hadistir nitekim Hind binti Ûtbe Rasulullah’a gelerek “Ey Allah’ın Resulu Ebu Sûfyan tamahkâr bir adamdır, izinsiz aldığım hariç, bana ve çocuklarıma yetecek kadar vermiyor” “kendine ve çocuklarına yetecek kadar (izinsiz) al dedi.”[4]

Şayet vacip olan nafakada bir gevşekliği yoksa malından izinsiz bir şey alman helal olmaz. Sakın ola ki! Malından Sana helal olmayanı alma, ya da çocuklarına infak gayesiyle ondan habersiz bir şey saklama! Çünkü senin onun malı özerinde bir hükümranlığın yoktur. Kendisi hayatta iken nafaka haricinden çocukların babasının malında hakları yoktur. Ancak kocan çocukların nafakası için sana saklama izni verse haram olmaz.

Şayet siz kocanıza çocukların nafakasından arta kalanını onlar için saklarım o da izin verse gene günah yoktur, çünkü bu da parayı elde etmek için hibeye benzer.

Kocana Allah’tan korkmasını ve devamlı Allah’ın onu gözetlediğini, dolaysıyla malını boşa harcamamasını tavsiye etmeniz gerekir.

Onu hayra davet etmede hikmet metodunu uygulamanız gerekir, onu kötülükten sakındırman ve sabredip sevabının Allah’tan beklemen gerekiyor, çocuklarının terbiyesine önem vermen gerekir, sevmedin huylarından dolayı da sabretmen gerekir, bunu yapman evini yıkmaktan ve çocuklarının dağılmasından daha hayırlıdır.

Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem  şöyle buyurmaktadır: “Sevmediğin şeyin üzerine sabretmende büyük hayır vardır, kurtuluş darlıkla beraberdir, her darlıkla beraber kolaylık vardır.”[5]

Kadınların kocalarıyla hikmetli davranmaları ile ilgili yöntem ve konular için  (154172) nolu sorunun cevabına bakınız.

Kocanızın hidayete ermesini, kalbinizin ıslah olmasını yüce Allah’tan diliyoruz.

En iyisini Allah bilir.

___________________________________________

[1] Nisa, 29.

[2] Buharî,67, Muslim,1679.

[3] Ahmed, 20172, Îmam Elbanî bu hadisi “ îrvaul-Galîl (1459)da ”sahihlemiştir.

[4] Buharî, 5364.

[5]  Ahmed, 2803, ve başkaları, İbni Abbas’tan rivayet etmişler. Şeyh Ahmed Şakir ve hadisi tahkik edenler, hadisi sahih görmüşler.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi