Salı 12 Zilhicce 1445 - 18 Haziran 2024
Türkçe

Saç dökülmesini engellemek için PRP Enjeksiyonu kullanmanın hükmü nedir ve orucu bozar mı?

Soru

Saç dökülmesini engellemek için PRP Enjeksiyonu kullanmak orucu bozar mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

,

PRP Platelet Rich Plasma 'nın kısaltılmasıdır. Trombositlerden zengin plazmanın enjeksiyonu ile yapılan tedavileri kapsar. hastalıkların pek çoğunun tedavisinde kullanılan yeni bir teknolojidir. Belirli bir hastalığın tedavisi için hazırlanan hijyenik tüplerle hastanın kan örneği alınır. Sonra kan dolu tüpler, alyuvarlar ile trombositleri ayırma işlemi yapan özel bir cihaza konulur. Bu işlem yaklaşık 5-9 dakika sürer. Sonra doktor, bu plazmayı istenilen yere enjekte eder.

    Bu teknoloji, saç dökülmesi vakaları dahil olmak üzere birçok durumda kullanılır ve hastanın 4-6 seansa ihtiyacı vardır.

Daha detaylı bilgi için: https://goo.gl/ffiDKF 

Bu operasyonda, insanın kendi kanının vücudunun bir yerinden diğer bir yerine nakledilmesinde bir sakınca yoktur. Bu işlem estetik temelli bir işlem olmayıp tedavi amaçlı ve ayıbı gidermek amacıyla yapılan bir işlemdir. Ayrıca kişiyi fıtratına döndürmektir.

   Canlı olsun ölü olsun bir insanın uzvundan başka bir insanın faydalanması hakkında İslam fıkıh Akademisinin kararı şu şekildedir:26-1/4

    Tarif ve kategorize etme açısından: Öncelikle burada uzuv ile kastedilen insanın bir parçasıdır. Doku, hücre, kan ve gözün saydam kısmı gibi. Gerek insanla bağlantılı olması veya olmaması arasında fark yoktur.

Birinci kısım: Canlıdan herhangi bir uzvun nakli, bu da aşağıdaki halleri kapsar;

Uzvun, vücudun bir yerinden yine aynı kişinin ayrı bir yerine nakledilmesi. Deri, kıkırdak, kemik, damarlar, kan vb.

Şeri Hüküm Açısından: Öncelikle uzvun insan cisminin bir yerinden yine aynı insanın ayrı bir yerine nakli, gerçekleşecek olan faydanın getireceği zarardan daha fazla olmasına riayet etmekle birlikte caizdir. Ayrıca bu işlemin kaybedilmiş bir uzvun tekrar yerine getirilmesi, eski haline getirilmesi, eski işlevine getirilmesi veya kişiye psikolojik ve fiziksel zarar veren şekilsizliğin giderilmesi amacıyla yapılması şarttır.

    İkincisi: Eğer bu uzuv; kan veya deri gibi kendiliğinden yenileniyorsa bir insanın uzvunun başka bir insana nakli caizdir, Bunda da uzvu verecek olan kişinin ehliyetinin tam ve şeri şartlar içerisinde gerçekleşmiş olması gerekmektedir.''Akademi Dergisi yıl:4 sayı:1 sayfa:89

    üçüncüsü: Plazmayı kafa derisine enjekte etmek orucu bozmaz. Çünkü bu ne yemek ne içmek sayılır ne de bu ikisinin manasındadır. Hatta buna kalsiyum eklense bile bu orucu bozmaz, çünkü bundan yalnızca kafa derisi faydalanır. Bu işlem deriye fayda yağlamak amacıyla yağ sürmek gibidir. Ayrıca göze sürme çekmek veya beslenme amaçlı olmayan iğne gibidir.

İbn Teymiyye gibi İlim ehlinden bir çok alim: Eğer ilaç karna ağız veya burun dışındaki yollardan biriyle girerse orucun bozulmayacağı görüşündedir. Çünkü yasaklanan şey; mideye herhangi bir şeyin ulaşması ve bunun kana dönüşüp vücuda dağılmasıdır. Beyine ve karına yapılan tedavi ayrıca enjekte etmede ise bu olay söz konusu değildir.Mecmuul Fetava'ya 25/ 247.

    İslam Fıkıh Akademisinin kararı şu şekildedir:                 

    Şunlar orucu bozan şeylerden sayılmaz;

    Beslenme amaçlı olmaması şartı ile cilde, kasa veya damara ilaç amaçlı enjekte işlemleri.

    Deriden emilim yoluyla ulaşan yağlar, merhemler veya kimyasal veya ilaç temelli maddeler taşıyan yara bantları. ''

    Sonuç olarak, kafa derisine plazma enjekte etmek, orucu bozmaz. Fakat plazma damar yoluyla kana karıştırılırsa bu yemek veya içmek sayılabileceğinden dolayı orucu bozar.

    Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için (38023) rakamlı sorunun cevabına bakılabilirsiniz.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi