Cumartesi 14 Muharrem 1446 - 20 Temmuz 2024
Türkçe

Boşanmış hamilenin (iddeti) bekleme süresi

Soru

Bir adam eşiyle tartışır ve ona: “sen boşsun” der, bunun üzerine kadın ona küfreder, adam da onu itekler ve merdivenden aşağıya düşer, düşerken beş aylık çocuğunu düşürür. Bunun üzerine adam yaptığından pişmanlık duyar, kadının tekrar dönmesi için ailesinin evine gider. Çocuk düştüğü için kadının bekleme süresi sona erer mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

,

Alimlerin ortak görüşüne göre boşanmış hamilenin bekleme süresi çocuğu doğurmasıdır. Zira yüce Allah şöyle buyurmuştur: “…Hamile olanların bekleme süresi ise, doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir.” Talak/4    

Yine alimlerin görüş birliğine göre hamile kadın, insani yaratılışı belli olan bir cisim doğurursa bekleme süresi sona erer. (Muğni 11/229) zira ana rahmindeki bebeğin şekillenmesi seksen gün sonra başlar, genellikle doksan gün sonunda yaratılışı belirlenir. Bunun üzerine beşinci ayda çocuğu düşüren kadın tüm alimlerin görüşüne göre bekleme süresi biter. Böylece bekleme süresi bittiği için eşi onu geri getirmeye hakkı yoktur. Ancak onun tekrar nikahına geçirmesi için yeni bir akit gerekiyor. Ayrıca onun rızası, veli, şahit ve mehir gereklidir.

Çocuğun düşmesine sebep olan adam hakkında ise iki husus uygulanır:

Birincisi: hatayla öldürme kefareti gerekir. Kefaret ise mümin bir köle azad etmektir. Şayet bunu bulamazsa aralıksız iki ay oruç tutmaktır. Zira yüce Allah şöyle buyurdu: “Bir mü’minin bir mü’mini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması başka. Kim bir mü’mini yanlışlıkla öldürürse, bir mü’min köleyi azad etmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir. (Öldürülen kimse) mü’min olur ve düşmanınız olan bir topluluktan bulunursa, mü’min bir köle azad etmek gerekir. Eğer sizinle kendileri arasında antlaşma bulunan bir topluluktan ise ailesine verilecek bir diyet ve mü’min bir köle azad etmek gerekir. Bunlara imkân bulamayanın, Allah tarafından tövbesinin kabulü için iki ay ardarda oruç tutması gerekir. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” Nisa/92

İkincisi: düşen çocuğun diyetini ödemesi gerekir. Bu diyet annesinin diyetine takabül eden miktarın onda biridir. Müslüman bir kadının diyeti elli devedir. Elli deve Suudi Arabistan Riyalı olarak 60 bin Riyal eder. Sonuç olarak baba 6 bin Suudi Riyalı veya bu miktar değerinde başka para cinsinden para ödemek zorundadır. Bu para bebeğin mirasçılarına dağıtılır. Ancak baba bundan hiçbir şekilde miras hakkı almaz. Çünkü katil olan kimse öldürdüğü kişiden miras alamaz.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid