Pazartesi 6 Şevval 1445 - 15 Nisan 2024
Türkçe

Ayak çatlaklarında kir olan kişinin arkasında namaz kılmanın hükmü

Soru

Bir fetvanızda “çatlaklarda bulunan az kirin bir sakıncası yok fakat kir, çok olursa bunu gidermek vaciptir” demiştiniz. Ancak bizim cami imamın ayak çatlakları kirlerle dolu. Bunun üzerine söz konusu imamın arkasında kıldığımız namaz geçerli olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Şayet imam hükmü bilmiyorsa arkasında kıldığımız namazın hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Yüce Allah’ın emrini hakkıyla gerçekleştirmek için abdest alırken suyun vücuda ulaşmasını engelleyen unsurları mutlaka gidermek gerekir.

Bazı ilim ehli, tırnak altı veya ayak çatlaklarında giderilmesi zor olan kirlerin affedildiğini söylemektedir. “Matalip  Ulu Nuha 1/116” adlı eserde şöyle geçmektedir: “ suyun ulaşmasını engellese de tırnak altı ve benzer yerlerde (burun gibi) az miktarda kirin bulunmasında sakınca yoktur. Şayet böyle bir abdest geçersiz olsaydı Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem bunu açıklardı. Çünkü usul kurallarına göre ihtiyaç olan bir konunun açıklanmaması caiz değildir.”

Şeyh Takiyyuddin tüm “az miktar” konusuna; suyun engellemesine neden olan kan, hamur vb. unsurların bulunmasını kıyas etmiştir.

Ayaklarda bulunan kir olsa dahi affedilmiş bir durum olmakla birlikte görünen siyahlık ten rengi de olabilir. Böylece suyu engelleyen bir unsur olmamış olur. Bunun üzerine bahsettiğiniz imamın arkasında namazınız geçerlidir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi