Salı 19 Zilhicce 1445 - 25 Haziran 2024
Türkçe

Kur’an-ı Kerim’de çelişki yoktur! Çelişki iddialarına cevaplar

296825

Yayınlama tarihi : 25-01-2020

Gösterimler : 5702

Soru

You Tube’de bir video izlerken beni hayrete düşüren şöyle bir yorum yazıldığını gördüm:

  • İlk Müslüman Kimdir? Enam suresinin 14. Ayetinde Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem olduğunu söyleniyor. Araf suresinin 143. Ayetinde Musa aleyhisselam olduğunu açıklanıyor, Başka ayette Adem aleyhisselam Müslüman olduğu yazılmaktadır.
  • Evrenin yaratılışı:  Âli İmran suresinin 29. Ayetinde ilk önce yeryüzünün yaratıldığı ve daha sonra gökyüzünün yaratıldığı söylenir. Naziat suresinin 27-30 ayetlerinde İlk önce gökyüzünün daha sonra yeryüzünün yaratıldığı yazılmaktadır. Ayrıca Araf suresinin 54. Ayetinde tüm evren altı günde yaratıldığını açıklanmaktadır.
  • İnsanın yaratılışı: Meryem suresinin 67. Ayetinde insanın bir şeyden yaratılmadığını söylenir. Alak suresinin 2. Ayetinde kan pıhtısından yaratıldığını yazılmaktadır. Enbiya suresinin 30. Ayetinde ise sudan yaratıldığını, Nahl suresinin 4. Ayetinde nutfe/Sperm’den yaratıldığını yazılır. Hicr suresinin 26. Ayetinde kokmuş, şekil ve suret verilmiş balçıktan yaratıldığını zikredilir.

 Şüphesiz ben Kur’an’ın hatadan münezzeh olduğunu, çelişkili ayetlerin bulunmadığına inanıyorum. Lütfen öne sürülen bu şüpheleri giderecek bilgiler verir misiniz?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi kesinlikle Kur’an-ı Kerim’de çelişki olmadığını bilmek gerekir. Nitekim yüce Allah şöyle buyurdu:

Kur’an’ı inceleyip düşünmüyorlar mı? Eğer Allah’tan başka birinden gelmiş olsaydı onda birçok tutarsızlık ve çelişki bulurlardı! (Nisa/82)

İkincisi: İlk Müslümanlık, genel tüm zamanlar için kullanılmış veya belirli zaman diliminde veya belirli bir topluluk içerisinde bahsedilmiştir. Şüphesiz insanlık tarihinde ilk Müslüman babamız Adem aleyhisselamdır. Bu konuda daha detaylı bilgi için (184941)  nolu sorunun cevabına bakınız. ‎

İkincisi: Evrenin yaratılış sıralaması ise şu şekildedir: İlk önce yüce Allah yeryüzünü yarattı daha sonra gökyüzünü yarattı sonra yeryüzündeki akarsuları ve bitkilerini yarattı. İbn Kesir “Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş'a istivâ eden, geceyi, durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten; güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır”. (Araf/54) bu ayetin tefsirinde şöyle dedi: inşa ve yapım ilk önce temelden başlanır daha sonra çatı yapılır. Burada da yüce Allah ilk önce temel olan yeryüzünü yaratmış daha sonra gökyüzün yaratmıştır. Zira yüce Allah şöyle buyurdu:

“Yeryüzünde ne varsa tamamını sizin için yaratan, sonra göğe yönelerek onları, yedi gök olarak tamamlayıp düzene koyan O’dur ve O, her şeyi hakkıyla bilmektedir.” (Bakara/29)

 “Şimdi, sizi yaratmak mı daha zor yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah yaptı. Onu yükseltip kusursuz olarak şekillendirdi. Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı. Bundan sonra da yeryüzünü döşeyip yaydı. Yerden suyunu ve bitkisini çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Hepsi sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için.” (Naziat 27-33) ayetinde geçen “döşeyip yaydı” işlemi gökyüzü yaratılışından sonra olduğu görülmektedir. Fakat yeryüzü yaratılışı ise gökyüzü yaratılışından öncedir. İbn Kesir tefsiri 7/156. Daha detaylı bilgi için (31865) ve (145809) nolu sorunun cevabına bakınız. ‎

Üçüncüsü:

İnsanın yaratılışı: yüce Allah ilk önce Adem aleyhisselam’ı yeryüzünün içeriğinden yaratmıştır. Yani topraktan bu toprak, su ile karıştırılmış ve çamur olmuş, bu çamur yapışkan ve kaygan halini almış, daha sonra bu çamur kokuşmuş, ayrıca bu çamura kum katıldığı için Salsal ismini almıştır.

Böylece yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de her defasından Ademin farklı bir yaratılış aşamasından bahsetmiştir. Bu bağlamda ayetlerde düşünen akıl sahibi için her hangi bir çelişki yoktur.

Son aşama olarak Adem oğulları çoğalmaları erkek ve kadından çıkan sudan olmuştur. Bu konuyla ilgili (4811) ve (110417) nolu soruların cevaplarına bakınız. ‎

Dördüncüsü:

İnsan, "Ben öldükten bir süre sonra sahiden yeniden hayata döndürülecek miyim?" diyor. İnsan düşünmez mi ki, daha önce hiçbir şey değilken biz onu yaratmışızdır? (Meryem 66-67)

Bu ayette yüce Allah, insanın ölümünden sonra tekrar diriltileceğinden nasıl hayrete düştüğünü haber vermektedir. Bu durumu başka bir ayette şöyle bildirmiştir:

Eğer şaşacağın bir şey varsa o da onların, "Biz toprak olduğumuz zaman gerçekten yeniden mi yaratılacakmışız?" demeleridir. Onlar, rablerini inkâr edenlerdir; onlar boyunlarında demir halkalar bulunanlardır; onlar cehennemliklerdir; orada ebedî kalacaklardır! (Ra'd /5)

Başka bir ayette şöyle buyurdu:

İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi? Oysa bak, şimdi o, açıktan açığa bize karşı duran biri olmuştur. Kendi yaratılışını unutup bize örnek getirmeye kalkışıyor ve "Şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş?" diyor. De ki: "Onları ilk başta yaratmış olan diriltecek. O yaratmanın her türlüsünü bilir." (Yasin 77-79)

Nitekim yüce Allah ilk yaratmanın ikinci yaratmaktan daha kolay olduğunu şu şekilde haber vermiştir:

“Varlığı ilkin yaratan, sonra bunu tekrar eden O’dur ve bu O’nun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfat O’nundur. O mutlak galiptir, hikmet sahibidir.” (Rum/27) İbn Kesir Tefsiri: 5/251

İnsan, Adem aleyhisselam yaratılmadan önce yoktu. Yani Allah, insanı yoktan var etmiştir.

Soruda geçtiği gibi ayette bir şeyden yaratıldığını söylemiyor, ancak bir şey olmadığını söylüyor. Yani varlıkta hiçbir niteliği yoktu.

Bu ayetten anlaşılan anlam şudur: Kafirlerin söylemlerine bir tenkid olup onların yoktan var edildiklerini hatırlamamalarına vurgu yapılmaktadır.

Bu nedenle yüce Allah Zekeriya oğlu Yahya’nın yaratılışı ile ilgili şöyle buyurdu:

“Allah buyurdu ki: "Ey Zekeriyyâ! Biz sana Yahyâ adında bir oğul müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye vermedik." Zekeriyyâ, "Rabbim!" dedi. "Karım kısır olduğu, ben de ihtiyarlığın son sınırına vardığım halde, benim nasıl oğlum olabilir?" "Orası öyle" dedi ve buyurdu ki rabbin: "O bana kolaydır; daha önce, sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım”. (Meryem 7-9)

“İnsan, "Ben öldükten bir süre sonra sahiden yeniden hayata döndürülecek miyim?" diyor. İnsan düşünmez mi ki, daha önce hiçbir şey değilken biz onu yaratmışızdır?” (Meryem 66-67)

İnsana bildiği bir konuyla hatırlatma yapılmış öyle ki yüce Allah onu yoktan var etmiştir. Burada yüce Allah’ın kudretine vurgu yapılarak daha sonra ölümden sonra diriltilmesi ilk yaratman daha kolay olduğuna işaret edilmektedir. Daha detaylı bilgi için (170649) nolu sorunun cevabına bakınız. ‎

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi