Perşembe 7 Zilhicce 1445 - 13 Haziran 2024
Türkçe

Sözlü kadının akrabası doğurmadıklarını, sözlü erkeğe haber vermek gerekir mi?

Soru

Kardeşim evlenmek istemesi üzerine annem ona bir kız buldu ve her iki taraf evliliğe karar verdiler. Kızın ailesini yakından tanıdıktan sonra kızın bazı halaları ve bazı hala kızları çocuk doğurmadıklarını anladık. Evlenecek olan kardeşime bu durumu anlatmalı mıyız? Bunu söylemesek günahkâr olur muyuz? Doğurmak Allah’ın takdirinde olduğunu biliyoruz ve inanıyoruz. Ancak bunu ona haber vermemiz mi daha uygun olur yoksa haber vermemek mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Şüphesiz doğurmak, yüce Allah’ın elinde olup Kur’an’da şöyle geçmektedir: “Göklerin ve yerin mülkü (hükümranlığı) Allah’ındır. O, dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir. Yahut o çocukları erkekler, dişiler olmak üzere çift verir, dilediği kimseyi de kısır yapar. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilendir, hakkıyla gücü yetendir.” (Şura/49-50)

Tek bir ailede çocuk doğuran olduğu gibi doğurmayan da olur. Bunun sebebi bazen erkek bazen de kadın olur. Siz kızın halalarından söz ettiniz fakat kızın kız kardeşlerinden, teyzelerinden ve amca kızlarından bahsetmediniz. Mademki söz konusu kız, din ve ahlak açısından kabul görmüş ve kardeşiniz onu beğenmiş; o konuyu gündeme getirmek doğru değildir. Aksi takdirde evliliği engeller veya sürekli şüphe ve kaygı içinde olurlar. Bununla birlikte şayet akrabaların çoğu çocuk doğurmuyor ve bu olay bu şekliyle açıkça biliniyorsa kardeşini bu konu hakkında bilgilendirmen vacip olur. Zira şeriat doğurgan kadınla evlenilmesini teşvik etmiştir.

Ma’kal bin Yasar şöyle dedi: “Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’e bir adam gelip ey Allah’ın Rasulu! Güzel ve soylu bir kadın buldum ancak çocuk doğurmuyor, onunla evleneyim mi? Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem: Hayır! dedi, İkinci ve üçüncü defasında da onay vermedi ve şöyle dedi: "(Kocalarını) çok seven çok doğuran, kadın(lar)la evleniniz. Çünkü ben (kıyamet gününde) sizlerin çokluğuyla diğer ümmetler’in Nebilerine karşı iftihar edeceğim." buyurdu. (Ebu Davud 2050, Nesai 3227 Elbani sahih demiştir. )

Fıkıh alimleri kadının doğurgan olduğunu akrabalarına göre değerlendirilebileceğini zikrettiler. “Keşşafulkina 5/9)  Bakire kızın doğurgan olduğu, çok çocuk doğuran kadın ailesinden olmasıyla bilinir.  

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi