Pazar 10 Zilhicce 1445 - 16 Haziran 2024
Türkçe

Baba fakir olduğunda zengin anne fakir oğlunu evlendirmesi vacip mi?

Soru

Baba, fakir olduğu takdirde, evliliğe ihtiyacı olan fakir oğlunu evlendirmek zengin anneye vacip olur mu?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Oğul evliliğe ihtiyaç duyduğunda ve buna gücü yetmediğinde babası buna güç yetirirse onu evlendirmesi vaciptir. Çünkü evlendirmek, nafaka masraflarından sayılır.

El merdawi “el İnsaf 9/204” eserinde şöyle yazmaktadır: Babalar, dedeler, oğullar ve torunlar; nafakasını yerine getirmekle mükellef oldukları kişileri evlendirmekle yükümlüdürler.

Şeyh İbn Useymin Rahimehullah şöyle dedi: “İnsanın evliliğe ihtiyacı elzem bir ihtiyaçtır. Bazı durumlarda yeme ve içme ihtiyacı gibi görülebilir. Bu nedenle ilim ehli şöyle dedi: nafakayı yerine getirmekle yükümlü olan kişi gücü yettiği kadarıyla evlendirmeyi de yerine getirmesi vaciptir. Böylece baba, oğlu güç yetirmediği takdirde oğlunu evlendirmekle yükümlüdür.

Ancak bazı babalar gençlik durumlarını unutup çocuklarına alın teriyle evlenin demektedirler. Bu caiz değildir. Şayet babanın gücü yetiyorsa ve oğlunu evlendirmiyorsa haram işlemiş olur ve Allah katında sorumlu olacaktır. (Fetava İbn Useymin 18/410)

Şayet baba fakir olursa anne zengin olursa anne, oğlunu evlendirmekle yükümlüdür. Fakat bu durumdan sonra anne ödediğini sonradan babadan talep edebilir mi?

Bu konuda alimler arasında görüş farklılığı mevcuttur.

İbn Kudame Rahimehullah şöyle dedi: Anne nafaka ödemekle yükümlüdür. Dolayısıyla oğlunun babası yoksa nafaka vermesi vaciptir. Şafii ve Ebu Hanife bu görüştedirler. Baba fakirlikten sonra zenginleşirse dahi anne harcadığını ondan talep etmez.

Ebu Yusuf ve Muhammed: anne, harcadığını babadan isteyebilir. Demişlerdir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi