Pazartesi 9 Muharrem 1446 - 15 Temmuz 2024
Türkçe

Unutarak cenabetli namaz kılmak ve daha sonra bunu hatırlamak

Soru

Bir yolculukta cünüp oldum fakat su bulamadığım için teyemmüm aldım. Daha sonra köye geldiğimde daha önceden teyemmüm aldığımı unutarak abdest aldım ve sabah namazını kıldım. Bir sene sonra bu olayı hatırladım. Bu durumda namazım geçerli mi? Bana günah yazılır mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

,

Teyemmüm şu iki durumda meşrudur. Birincisi su bulunmadığı takdirde, ikincisi hastalıktan dolayı veya hastalığın oluşmasından endişe edildiğinde. Konuyla ilgili detaylı bilgi için : (11973) nolu sorunun cevabına bakınız.

Bunun üzerine şayet su bulamadığın için teyemmüm aldıysan teyemmüm geçerlidir. Fakat bu geçerlilik geçici olup mazeretin yok olmasıyla son bulur. Köye girmenizle birlikte mazeret son bulmuştur. Çünkü köyde suyu bulmanız ve ısıtmanız mümkündür. Böylece kıldığınız sabah namazı geçersiz olur. Nitekim cenabetli namaz kılmış durumdasınız bu nedenle namazı tekrar kılmanız gerekir. Cenabetli olarak namaz kılmayı kasıtlı olarak yapmadığınız için size günah yazılmaz. Yüce Allah şöyle buyurdu: “… Hata olarak yaptıklarınızda ise, sizin için bir sakınca (bir vebal) yoktur. Ancak kalplerinizin kasıt gözeterek (taammüden) yaptıklarınızda vardır. Allah bağışlayandır, esirgeyendir.” (Ahzap/5)

Nevevi Rahimehullah şöyle dedi:

“Abdestsiz namaz kılmak haram olduğu konusunda Müslümanlar görüş birliğindedirler. İster abdestsiz olduğunu bilsin ister bilmesin veya unutmuş olsun hüküm aynıdır. Fakat bilmeden veya unutarak namaz kılarsa günah yoktur. (el mecmu 2/67)

Şeyhülislam İbn Teymiye Rahimehullah şöyle dedi:

“Her kim unutarak abdestsiz namaz kılarsa tartışmasız namazını abdestli olarak iade etmesi gerekir. (Mecmu Fetava 22/99)

Şeyh İbn Baz Rahimehullah’a şöyle soruldu: bir kimse abdestli olduğunu zannederek namaz kılarsa daha sonra abdestsiz namaz kıldığını öğrenirse namazını tekrar kılar mı?. Bu durumda ki kişi, namazını tekrar kılar.  Çünkü Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle demiştir: “Yüce Allah abdestsiz namaz kabul etmez”. Başka bir hadiste: “Biriniz abdestini bozduktan sonra tekrar abdest almayıncaya kadar Allah onun namazını kabul etmez”

Bununla birlikte unutarak veya bilmeyerek abdestsiz namaz kılındığında günah yazılmaz.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi