Cumartesi 7 Muharrem 1446 - 13 Temmuz 2024
Türkçe

Evi zarar gören bir kimsenin tazminat alabilmesi için belgelerin hazırlanmasında yardımcı olmak

Soru

Arkadaşlarımdan biri evi zarar gördü, daha önceden evini sigortalamış olup halen sigorta taksitlerini ödemeye devam etmektedir. Tazminat alabilmesi için benden sigorta şirketinden belge hazırlamasında yardım istedi. Şirket ona ödeyeceği tazminat; eşit, daha fazla veya daha az olabilir. Bu konuda ona yardım etmemde bir sakınca var mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Ticari sigortalama, tüm şekilleriyle haramdır. Çünkü bu işlem, faiz ve kumar üzerinde kuruludur. Söz konusu sigortalama; ister evlere, ister arabalara, ister başka bir şeye yapılsın hüküm aynıdır.

Fakat sigortaya mecbur kalıp ticari sigortalamadan başka bir seçeneği yoksa mecburiyetten dolayı ticari sigorta caiz olur. Ve en az tutar üzerinden işlem yapması gerekir. Günahı da onu mecbur kılan kişinin üzerinde olur. Daha detaylı bilgi için (8889) nolu sorunun cevabına bakınız.

İkincisi: Ticari sigortaya katılan kişi tazminat alacağı zaman sadece ödediği kadarıyla tazminat alabilir. Daha fazla ödeme yapıldığı takdirde fazlasını şirkete iade etmesi gerekir. Şayet şirket kabul etmezlerse fazla ödemeyi fakir ve yoksullara sadaka olarak verir. Şayet kendisi fakir ve muhtaç ise gerektiği kadar alabilir.

Üçüncüsü:

Bu durumu arkadaşınıza izah ettikten sonra ve sadece verdiğini alacağından emin olursanız bu durumda tazminatı kazanmasına yardımcı olabilirsiniz.

Ancak verdiğinden daha fazla alacağını tahmin ederseniz. Bu durumda ona yardım etmeniz caiz değildir. Çünkü helal olmayan bir şeyi almasına yardım etmiş olacaksınız. Yüce Allah şöyle buyurdu: “İyilik etmek ve kötülükten sakınmak hususunda birbirinize yardım edin, suç işlemek ve düşmanlık etmek için yardımlaşmayın ve Allah'tan sakının, şüphe yok ki Allah'ın cezası, çok çetindir.”(Maide/2

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi