Pazar 15 Muharrem 1446 - 21 Temmuz 2024
Türkçe

Sây’den sonra iki rekat namaz kılmak

Soru

Hac veya umrede sây’den sonra iki rekat namaz kılmanın hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Sây’den sonra iki rekat namaz kılmak sünnet değil, fakat Hanefiler bunun mustehap olduğunu savunurlar.

İbn Humam Rahimehullah şöyle dedi: Sây’i bitirdikten sonra iki rekat namaz kılması mustehap olur. Tavaf namazla sonlandırıldığı gibi sây’i de namazla sonlandırılır. El Matlab bin Ebi Wadaa şöyle dedi: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem sây’i bitirdikten sonra Rüknün hizasına gelerek iki rekat namaz kıldı kendisiyle tavaf edenler arasında kimse yoktu” (Ahmed, İbn Mace, İbn Hibban) (Fethulkadir 2/460)

Ancak bu hadisi delil olarak sunmak iki sebepten dolayı hatalıdır.

Birincisi: Rivayette “yedi turu bitirdikten sonra” diye geçer. Yani sây değil, tavaftır.

Nesai 2959,  İbn Mace 2985’te rivayet ettiğine göre El Matlab bin Ebi Wadaa şöyle dedi: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem “yedisini” bitirdikten sonra Rüknün hizasına gelerek iki rekat kıldı kendisiyle tavaf edenler arasında kimse yoktu”

İbn Huzeyme 815, İbn Hibban 2363 rivayetinde ise tavaf olarak açıkça belirtilmiştir:

El Matlab bin Ebi Wadaa şöyle dedi: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem tavafını bitirdikten sonra Rüknün hizasına gelerek iki rekat kıldı kendisiyle tavaf edenler arasında kimse yoktu”

İkincisi: Bu hadis zayıftır.

Elbani “Temam el Minne, s. 303” de şöyle dedi: Söz konusu zayıftır. Çünkü Kesir bin Kesir bin el Matlap’tan rivayet edilmiş. Bu isnadta ihtilaf edilmiş zira İbn Uyeyne şöyle dedi: dededi el Matlap’tan işitmiştir.

İbn Cureyc: Kesir bin Kesir, babasından  O da dedesinden rivayet etmiştir.

El Azami, Tahkik bin Huzeyme’de şöyle dedi: İsnadı zayıftır. İbn Cureyc mudelles olup rivaye şekli “dan, den” eklemiştir. Ancak burada açıklaması zor olan bir ihtilaf mevcuttur.

Şuayb el Arnavut, bu hadisi “tahkik bin Hibban” eserinde sahih demiştir.

Sonuç olarak sây’den sonra iki rekat namaz kılmak sünnet değildir. Ayrıca bu konuda sây, tavaf üzerine kıyas edilemez.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi