Pazar 8 Muharrem 1446 - 14 Temmuz 2024
Türkçe

Ateist, kitap ehli olan kadına nikahta veli olabilir mi?

Soru

Bir erkek, Hristiyan bir kızla evlenmek istiyor ancak kızın babası Allah’ın varlığına inanmayan bir ateisttir. Bu ateistin nikahta kız üzerine velayeti bulunur mu?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi: Hristiyan kadınla evlenmek caizdir. Ancak zina yapmayan iffetli olması gerekir. Zira yüce Allah şöyle buyurdu: “Bu gün size temiz ve hoş şeyler helâl kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helâl, sizin yiyecekleriniz de onlara helâldir.[145] Mü’min kadınlardan iffetli olanlarla, daha önce kendilerine kitap verilenlerden olan iffetli kadınlar da, mehirlerini vermeniz kaydıyla; evlenmek, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helâldir. Her kim de inanılması gerekenleri inkâr ederse, bütün işlediği boşa gider. Ahirette de o, ziyana uğrayanlardandır.” Maide/5

Bununla birlikte Müslüman kocanın kendi eşi ondan doğacak çocukları üzerinde velayet sahibi olmalıdır. Yüce Allah şöyle buyurdu: “…. Allah, inkâr edenlerin inananlara karşı sürekli bir üstünlük kazanmalarına asla fırsat vermeyecektir!” Nisa/ 141

İbn Cerir Rahimehullah, bu konuda önemli bir şarta dikkat çekerek şöyle demiştir: “Evlenecek Müslüman, çocuğunun küfre zorlanacak durumdan endişe etmemesi gerekir” Tefsir el Tabari 9/589

Şayet Müslüman bir kimse kendi velayeti eşi ve çocukların üzerinden düşmesinden korkarsa, veya çocukların bakımı ile ilgili kefalet hakkı düşecekse, veya Hristiyan eşinin çocuklarını Hristiyan etme hakkı doğarsa bu durumda hakkını elde etmek için gerekli şartları öne sürer, kendisi ve nesli için gerekli tedbirleri alır. Aksi takdirde böyle bir evliliğe girişmek caiz değildir.

Bu konuda en ideal şey Müslüman bir kadından evlenmektir. Zira Müslüman kadın’ın iffetini koruma ona infak etmek daha evladır. Genellikle çocuk ve terbiyesi için daha faydalıdır. Çünkü ehli kitap olan kadınlar çocukları yoldan çıkarabilir ve kendi dinlerine döndürebilirler.

İkincisi: Hristiyan kadının velisi kendi dininden ve ailesinden olmalıdır. Ateist ise ona veli olması doğru olmaz. Çünkü dinleri farklıdır.

Keşşaf el Kina’ 5/53 velinin şartı açıklandığında 3.şart: Aynı dinde olmak. Yani veli ile velayet altına kişinin dini aynı olmalıdır. Kafir bir kimse Müslümanı evlendiremediği gibi Müslüman da kafiri evlendiremez. El ihtiyarat adlı eserde şöyle geçmektedir: Şayet Yahudi bir kadının velisi Hristiyan olursa veya Hristiyan kadının velisi Yahudi olursa birbirlerine mirasçı olmaları geçerli olmaz. Şerhulmunteha’da şöyle demiştir: Bir Hristiyanın mecusi üzerinde velayeti yoktur.. Çünkü aralarında miras bağı yoktur. Yönetici velisi olmayan bir kafiri, evlendirebilir.

Bunun üzerine şayet akrabalarından veli niteliğine sahip Hristiyan olan biri yoksa Müslüman bir yargıç evlendirir. Bulunmadığı takdire memleketinde İslami hizmetleri veren kurumun müdürü evlendirir.

Daimi Fetva Kurulu 18/322 şöyle geçmektedir: “Bir Müslüman erkek, Hristiyan kadınla evlenebilmesi ancak kadının zina yapmaması ve iffetli olması şartına bağlıdır. Nikah akdini velisi/babası gerçekleştirir. Babası bulunmadığı takdirde akrabalık açısından en yakın kişi velisi olur. Zira Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: “Velisiz nikah geçersizdir” şayet onun velisi yoksa Müslümanların müftüsü veya bulunduğu memlekette mevcut İslami merkezlerin müdürü evlendirir. Annesi onu evlendiremez. Çünkü nikahta annesinin onun üzerinde velayeti yoktur.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi