Salı 12 Zilhicce 1445 - 18 Haziran 2024
Türkçe

Recep, ekin ekme ayıdır

Soru

Bazı alimer, Recep ayının ekin ekme ayı olduğunu söyler. Müslüman, ne ekmesi gerekir?

Allah’a hamd olsun.

Birincisi: Recep ayı, haram aylardan biridir.

Yüce Allah şöyle dedi: “Şüphesiz Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında, Allah katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu, Allah’ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Fakat Allah’a ortak koşanlar sizinle nasıl topyekûn savaşıyorlarsa, siz de onlarla topyekûn savaşın. Bilin ki Allah, kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir.” (Tevbe/36)

Haram aylar: Recep, Zulkade, Zulhicce ve Muharrem aylarıdır.

Ebu Bekrete Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: "Zaman Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü haline dönmüş bulunuyor. Yıl on iki aydır. Bunların dördü haram aylardır. Üçü ardı arkasına gelen Zulkade, Zulhicce ve Muharrem aylarıdır. Dördüncüleri ise Cumada ile Şaban arasındaki Mudarlaların Receb ayıdır.” (Buhari 4406, Muslim 1679)

Bu ayların haram ayları olarak isimlendirilmesinin sebebi iki husustur:

Birincisi: Düşman saldırmadığı müddetçe bu aylarda savaşın haram olması.

İkincisi: Bu aylarda yasakların çiğnenmesi ve diğer aylardan daha büyük günah olması.

Bu nedenle yüce Allah şöyle buyurmuştur: “Kendi nefsinize zulmetmeyin” (Tevbe/36)

Her ne kadar haramları işlemek, tüm aylarda haram olsa da bu aylarda işlenmesi daha büyük günahtır.

Daha detaylı bilgi için (75394 ) nolu sorunun cevabına bakınız. ‎

İkincisi: Recep ayı, Ramazan ayına hazırlık ayıdır.

Bazı alimler senenin aylarını bir ağaca benzetir,  ağacın yaprakları Recep ayında çıkar, Şaban ayında ise meyvesini verir, Ramazan ayında ise insanlar o meyveleri yer. Böylece bu denli önemli olan Ramazan ayına hazırlık için Recep ayı bir fırsattır. Bu nedenle insanlar Recep ayında salih amelleri işleyerek, Kur’an okumayı iyice öğrenerek Ramazan ayında hakkıyla ibadetini gerçekleştirir.

Bazı alimler üç ayları şöyle değerlendirmiştir:

Recep ayı tövbe, Şaban ayı Muhabbet, Ramazan ayı yakınlaşmadır.

Recep ayı hürmet, Şaban ayı hizmet, Ramazan ayı nimettir.

Recep ayı ibadet, Şaban ayı Zühd, Ramazan ayı Ziyade ayıdır.

Recep ayı sevapların katlandığı aydır. Şaban ayı günahların affedildiği aydır. Ramazan ayı kerametlerin beklendiği aydır.

Recep ayı öncülerin ayıdır. Şaban orta halli kişilerin ayıdır. Ramazan ayı isyankarların ayıdır.

Recep ayı ekin ekme ayıdır. Şaban sulama ayıdır. Ramazan ekin biçme ayıdır. Herkes ektiğini biçer ve yaptığının karşılığına alır. Her kim ekini ihmal ederse biçme vaktinde pişman olur.

İbn Recep şöyle dedi:  Recep ayı, hayır ve bereket ayların anahtarıdır.

Recep ayı rüzgar gibidir. Şaban ayı bulut gibidir. Ramazan ayı yağmur gibidir.

Şüphesiz bu ayda fırsatları yakalamak ve zamanını ibadet ve salih amelle geçirmek faziletli bir davranıştır. Bunun üzerine Allah’a döneceğimiz günde karşılığını görmek amacıyla bu ayda hayır ekmemiz gerekir. Ramazan ayında yapılan Namaz (gece namazı) oruç, sadaka, zikir ve Kur’an okumak; Recep ayında da yapılması gerekir.

El Zehebi şöyle dedi: “Gece namazında Kur’an okumak, nafile namazlara riayet etmek, Duha ve tahiyetul mescid namazını kılmak, sabah ve akşam dualarını yapmak, faydalı ilimlere göz atmak, iyiliği emretmek, cahilleri öğretmek, fasıkları uyarmak, kötülüklerden sakınmakla birlikte farz namazları cemaatle ve huşu içinde kılmak, bolca dua ve istiğfarda bulunmak, sadaka vermek, akrabalara iyilik yapmak, mütavazi olmak, tüm işlerde ihlaslı olmak; kişinin kitabını sağ eliyle almasına, takva sahibi Allah’ın dostlarından olmasına neden olacaktır.” (seyr Alam el Nubela 3/84)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi

İlgili konular