Çarşamba 18 Muharrem 1446 - 24 Temmuz 2024
Türkçe

Ödülün Seyirci Tarafında Verilmek Üzere İki Kişi Arasında Yapılan Meydan Okuma Yarışması

Soru

İki kişi arasında düzenlenen bir meydan okuma yarışması, şöyle gerçekleşir:

Meydan okuma yarışması canlı yayında yapılır,  süresi belirli bir zamanda yapılır ve bu bilgi hem yarışmacılar hem de izleyiciler tarafından bilinir. Yarış başlamadan önce, her iki yarışmacının da bakiyesi sıfırdır ve yarışma boyunca herkesin görebileceği şekilde gösterilir. Yarış başladığında, izleyiciler diledikleri takdirde yarışmacılardan birine elmaslar ödeyerek onun kazanmasını sağlar. Kazanan, yarışma sonunda bakiyesi diğerinden daha büyük olan kişidir. Yarışmacılar elmas ödemez, sadece izleyiciler ödeme yapar. Elmaslar, para ile satın alınabilen hayali nesnelerdir veya program içinde başka yöntemlerle elde edilebilirler." Bu yarışma haram olan kumar sayılır mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Fıkıh alimleri cumhuruna göre ödül ancak deve, at ve okçuluk yarışmalarında verilir. Daha sonra Kur’an-ı Kerim, Hadis, fıkıh gibi dinin yayılmasına vesile olan benzer konularda caiz olan musabakalara ilhak edilmiştir.

Bu konuda asıl delil şudur: Ebu Hureyre r.a’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: Yarış ödülü yalnız deve ve at koşusunda vardır.  Bir de ok atma yarışmasında bulunur. (Ebu Davud 2574, Tirmizi 1700, İbn Mace 2878)

El Sindi Rahimehullah şöyle dedi: “el Hattabi şöyle dedi: Yarışmada ödül alınması ancak deve ve at yarışında veya bu anlamda savaş araç gereçlerinde caiz olur. çünkü bu tür uygulamalarda cihada teşvik vardır.” (Haşiye el Sindi ala sünen İbn Mace 2/206)

Ödülün yarışmacı veya izleyiciler tarafından olması hususunda fark yoktur. Tüm şekilleri haram olup sadece hadiste geçen hususlar ve ilhak edilen konularda caizdir. Şayet ödül yarışmacılar tarafından verilirse kumar olur. Şayet başkaları tarafından veriliyorsa yasaklanan bir bedel olması açısından haramdır.

Bu tür yarışmalar genelde faydasız belki de şarkı söylemek gibi haram olan hususlarda gerçekleşir. Bu nedenle parayı haram yollarda harcamak caiz değildir. akıllı insan malını sadece faydalı konularda harcar.

Şeyhulislam İbn Teymiye şöyle dedi: Şayet ödülü oyunculardan biri veya yabancı biri verse cuale hükmünde olur. Bununla birlikte ödüllü musabaka sadece hadiste zikredilen konularda olur. Zira kumar olmasa da hem dünya hem ahiret yararı olmayan yerlerde malı harcamak yasaktır/haramdır. (Memcu el Fetava 32/223)

Bu bağlamda ödülü seyirciler verse de meydan okuma yarışması için para vermek haramdır.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi