Cumartesi 16 Zilhicce 1445 - 22 Haziran 2024
Türkçe

Hacer-i Esved'in başında durmak ve tavafı engellemek

Soru

Bazı hacılar, tavafın başlangıcını gösteren çizgiye geldiklerinde uzun süre çizginin üzerinde bekleyerek tavaf eden müslüman kardeşlerinin sıkışmalarına ve onların eziyet görmelerine sebep olmaktadırlar.
Bu çizginin üzerinde durmanın ve uzun süre duâ etmenin hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn'e -Allah ona rahmet etsin- bu soru arz edilmiş, bunun üzerine o şöyle cevap vermiştir:

"Bu çizginin yanında durmak, uzun süre durmaya gelmez. Aksine insanın Hacer-i Esved'e dönmeli, (sağ eliyle) ona işâret etmeli ve tekbir getirip yürümelidir. Burası, uzun süre durulacak bir yer değildir.Fakat bazı insanların bu çizginin üzerinde durduklarını ve şöyle dediklerini gördüm:

- Niyet ettim Allah rızâsı için yedi şavtlık umre tavafını veya nâfile tavafı veyahut da buna benzer tavafı yapmaya.

Bu davranış, esasında niyette hata edildiğini ve ibâdetlerde dille niyet etmenin (açıktan söylemenin) bid'at olduğunu gösterir. Zirâ ne Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den, ne de sahâbeden hiçbirisinden böyle bir şey bize nakledilmemiştir. Bu sebeple sen, ibâdeti yalnızca Allah Teâlâ için edâ ediyorsun. O, senin niyeti en iyi bilendir. Dolayısıyla niyetini açıktan söylemene gerek yoktur."

Kaynak: Hacı ve umrecinin içine düştükleri hatalar rehberi"