Cuma 8 Zilhicce 1445 - 14 Haziran 2024
Türkçe

Kâbe'nin kapısından tavafa başlamak

Soru

Bazı insanlar, Kâbe'nin kapısından tavafa başlamakta ve Hacer-i Esved'den tavafa başlamamaktadırlar.
Buna göre onların tavafı geçerli midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Kâbe'nin kapısından tavafa başlayan ve bu esasa göre tavafını tamamlayan kimse, tavafı tam olarak yapmış sayılmaz.

Oysa Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [ سورة الحج الآية: 29 ]

"Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve o Beyt-i Atik'i (Eski Ev'i/Kâbe'yi) tavaf etsinler." (Hac Sûresi: 29)

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- de tavafa Hacer-i Esved'den başlamış ve insanlara şöyle buyurmuştur:

لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ. [ رواه مسلم ]

"Hac ve umre ile ilgili ibâdetlerinizi benden alın (öğrenin)." (Müslim, hadis no: 1297)

Bir kimse, Kâbe'nin kapısının yanından veya Hacer-i Esved'in hizâsından değil de biraz ilerisinden tavafa başlarsa,bu başlamış olduğu şavt geçersizdir.Çünkü bu şavtı tamamlamamış sayılır. Eğer tavaftan hemen sonra hatırlamışsa, bu şavtın yerine başka bir şavt tavaf etmesi gerekir. Yok eğer tavaf bitmiş ve aradan zaman geçtikten sonra hatırlamışsa, tavafın başından başlaması (yeniden tavaf yapması) gerekir. (Hacer-i Esved'in hizâsından tavafa başlaması gerekir.)

Nitekim günümüzde yere, tavafın başlangıç ve bitiş noktasını göstermesi için tavaf yapılan alanda (Hacer-i Esved'in) önünden sonuna kadar tavafın başlangıcını gösteren bir çizgi konulmuştur. Bu çizginin konulmasından sonra insanların hata etme oranı bu yönden azalmaya başlamıştır. Fakat buna rağmen yine de bazı câhiller bulunmaktadır.

Her hâlükârda insanın, tavafının tamam olmaması gibi büyük bir hataya düşmemek için (tavaf sırasında) bu çizgiye dikkat etmesi gerekir."

Kaynak: "Hacı ve Umrecilerin İçine Düştükleri Hatalar Rehberi"