Pazar 15 Muharrem 1446 - 21 Temmuz 2024
Türkçe

Gözlere sürme çekmek ve saçlara yağ sürmek, orucu bozmaz

Soru

Bir kadının, Ramazan'ın gündüzünde gözlere sürme çekmesi ve saçlarına yağ sürmesi orucunu bozar mı, bozmaz mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Her kim, Ramazan'ın gündüzünde oruçlu olduğu halde gözlerine sürme çekerse, orucu bozulmaz. Ancak sürmenin eseri boğazında görülürse, ihtiyatlı olan; o günün orucunu kaza etmektir. Fakat Ramazan'ın gündüzünde oruçlu iken gözlere sürme çekmemek, daha evlâdır.

Her kim de, Ramazan'ın gündüzünde oruçlu olduğu halde saçlarına yağ sürerse, orucu bozulmaz.

Başarı, Allah Teâlâ'dandır.

Kaynak: İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi, c: 10, s: 253