Perşembe 7 Zilhicce 1445 - 13 Haziran 2024
Türkçe

Defnetmek için ölüyü kabre kim indirmelidir

34609

Yayınlama tarihi : 21-05-2013

Gösterimler : 26108

Soru

Defnetmek için ölüyü kabre indirmeye en lâyık olan kimdir? Bu işi bilen birisi mi, yoksa ölünün yakını mı onu kabre indirmelidir? Bu konuda erkek ölü ve kadın ölü arasında bir fark var mıdır? Kadını kabre indirenin, onun mahremlerinden birisi olması şart mıdır?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Eğer ölenin vasiyet ettiği birisi varsa, bu durumda vasiyet edilenin ölüyü kabre indirmesi daha evlâdır. Yok eğer vasiyet ettiği birisi yoksa, ölünün yakınlarından en yakın olanı indirir. Eğer bilen birisi varsa, ölüyü onun kabre koyması daha evlâdır. Bilen birisi yoksa ve bilmeyen birisi ölüyü defnediyorsa, bilen kimse, ölünün nasıl kabre konulduğunu ona öğretmeli ve defnetme sırasında ona yol göstermelidir.

Kadını kabre indiren kimsenin, kadının mahremi olması şart değildir. Çünkü Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ile kızının kocası Osman b.Affan hazır bulundukları halde kızını kabrine indirmesini ve defnetmesini Ebu Talha'ya -Allah ondan râzı olsun- emretmiştir. (Buhârî, hadis no: 1342)

Kaynak: "Mecmû' Fetâvâ İbn-i Useymîn", c: 17, s: 180