Perşembe 7 Zilhicce 1445 - 13 Haziran 2024
Türkçe

Hacc'da hata yaparak 11. Günde acele edenin hükmü

Soru

Şayet bir kişi 12. Gününü acele etme günü zannederek şeytan taşlamayı bırakır ve veda tavafını da yapmazsa haccının hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

,

 Şeyh İbn Useymin Rahimehullah şöyle der:  Bu kişinin haccı sahihtir, çünkü bu kişi haccın rükünlerinden bir rüknü terk etmemiştir. Ancak kişi Mina’da 12. Günde Gecelememişse 3 vacibi terk etmiştir;

Birinci vacip: 12. Gecede Mina’da kalmak, ikinci vacip: 12. Günde taşlama, üçüncü vacip: veda tavafı. Bu vaciplerden her biri için birer kurban kesmesi ve Mekke’de fakirlere dağıtması gerekir.’’[1]

 Çünkü kim vaciplerden birini terkederse kurban kesmesi gerekir ve bu kurbanı fakirlere dağıtır.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi