Pazar 8 Muharrem 1446 - 14 Temmuz 2024
Türkçe

Akika kurbanını kesmek mi, yoksa onun ücretini sadaka olarak vermek mi daha fazîletlidir?

Soru

Allah Teâlâ bana bir erkek çocuk verdi. Benim için Akika kurbanını kesmem mi, yoksa onun ücretini sadaka olarak vermem mi daha fazîletlidir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Akika kurbanını kesmek, ücretini sadaka olarak vermekten daha fazîletlidir. Hatta Akika kurbanının yerine mal (ücretini) vermek, Akika kurbanın yerine geçmez ve Akika kurbanı kesilmiş sayılmaz. Çünkü Akika kurbanından maksat; onu kesmekle Allah Teâlâ'nın rızâsına yakınlaşmaya çalışmaktır.

İbn-i Kayyim -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Bir kurbanı yerinde (meşru kılındığı şekliyle) kesmek, ücretini sadaka olarak vermekten daha fazîletlidir.

Tıpkı haccın kurbanı (hedy) ile Kurban bayramında kesilen kurban (udhiye) gibi.

Çünkü bundan kast edilen şey; kurbanın kesilmesi ve kanının akıtılmasıdır.Zirâ kurban, namaz ile birlikte zikredilmiştir.

Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [ سورة الكوثر الآية: 3 ]

"(Ey Nebi!) Öyleyse Rabbin için namaz kıl (her namazını O'na hâlis kıl) ve O'nun için kurban kes (kurbanını O'nun için ve üzerine O'nun adını anarak kes)." (Kevser Sûresi: 2)

Yine şöyle buyurmuştur:

قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [ سورة الأنعام الآية: 162 ]

"(Ey Rasûl! Onlara) de ki: Muhakkak benim namazım, kurbanım, ve hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah içindir. (Yani benim kurbanım, sadece Allah içindir. Putlar, ölüler ve cinler için değildir. Allah'tan başkası adına ve üzerine Allah'tan başkasının adını anarak kestiklerinizden de değildir)." (En'âm Sûresi: 162)

Her ümmetin kendisine âit bir namazı ve kurbanı vardır. Başka ibâdetleri namaz ve orucun yerine geçmez. Bunun içindir ki bir kimse, Temettu' veya Kıran haccında kesilmesi gereken kurbanın (hedy) yerine onun kat kat üstünde kıymetini vermiş olsa, yine de bu kurbanın yerine geçmez. Aynı şekilde Kurban bayramında kesilen kurban da bunun gibidir.

Allah Teâlâ en iyi bilendir." ("Tuhfetu'l-Mevdûd bi Ahkâmi'l-Mevlûd", s: 164)

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi'ne:

"Akika kurbanının yerine kıymetinin verilmesinin hükmü nedir?"

Diye sorulmuş, bunun üzerine İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi şöyle cevap vermiştir:

"Erkek çocuk için iki koyun, kız çocuk için bir koyun kesilir. Akika kurbanının yerine kıymetini (ücretini) veya başka bir şeyi vermek, geçerli değildir." (İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları; c: 11, s: 449)

Yine İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi'ne:

"Akika kurbanını kesmek yerine (kasaptan) et satın alsam geçerli olur mu?"

Diye sorulmuş, bunun üzerine İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi şöyle cevap vermiştir:

"Kız çocuğu için bir koyun, erkek çocuğu için ise iki koyunu kesmenin dışında bir şey geçerli olmaz."

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi