Salı 12 Zilhicce 1445 - 18 Haziran 2024
Türkçe

WhatsApp üzerinden grup aramada iki adam şahitliği ile nikah akdi yapmanın hükmü

Soru

İslam’a yeni girmiş bir kadının babası vefat ettiği ve diğer akrabaları Müslüman olmadığı için velisi bulunmamaktadır. Bir çok kişiden veli olmasını istedik olumsuz cevap aldık. Babam evleneceğim kadının velisi oldu, mehir belirlendi ve gurup aramada whatsapp’ta iki Müslüman şahit huzurunda nikahı kıydık. Kıydığımız nikah geçerli mi?

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Nikahın geçerliliği için kadının velisi veya onun vekili bulunması şarttır.

Şayet kadının velisi yoksa şer’i bir hakim velisi olarak nikahı kıyar. Bulunmadığı takdirde İslami Merkezler veya cami imamı veya dürüst bir Müslüman kıyar.

İbn Abdulber Rahimehullah şöyle dedi: Şayet kadının velisi veya yetkili biri bulunmadığı takdirde güvenilir bir komşusu onun velisi olarak onu evlendirebilir. Çünkü insanların mutlaka evlenmesi gerekir. Ancak mümkün olan en güzel şekilde evlenirler. (el Temhid 19/93)

Bu durumda babanızın dürüstlüğüyle bilinmesi takdirde kadını evlendirebilir.

İkincisi:

Nikah akdinde şahitliğin şart olması.

Alimlerin cumhuruna göre nikahın geçerliliği için iki dürüst erkek Müslümanın şahitliği şarttır.

Malikilere göre akit esnasında şahitlik mustehabtır. Böylece şahitliği gerdek gecesi öncesine kadar ertelenebilir. Yani akit esnasında olması vacip değildir. Gerdek gecesi öncesi iki Müslüman şahit olursa geçerli olur.

Bazı alimler şahitliğin şart olmadığını savunmuştur. Böylece bu görüşe göre nikahın duyurulması ve yayılması yeterlidir. Nikah duyurulduğu an geçerli olur. Bu görüş, İmam Ahmed’ten aktarılmıştır.

İbn Ömer, Hasan bin Ali, İbn Zubeyr, Salim ve Hamza bin Ömer bu hususu uyguladıkları “El Muğni”de belirtilmiştir.

Şeyhulislam İbn Teymiye bu görüşte olup İbn Useymin bu görüşü tercih etmiştir. (Şerhulmumti 12/94)

Şeyhulislam İbn Teymiye şöyle dedi:  Şüphesiz nikahta şahit olmasa dahi ilan ve duyuru ile geçerlidir. Fakat şahitlerin olmasıyla birlikte gizlice nikah kıyılmasında kaygı mevcuttur. Ama hem şahitlik hem de duyuru mevcutsa bunun geçerliliğinde ihtilaf yoktur.

Şayet İlan ve şahitlik yoksa alimlerin çoğuna göre nikah geçersizdir. (el İhtiyarat el Fıkhiye s. 177)

Şahit olarak getirilen erkeklerin mutlaka Müslüman ve dürüst olduklarından emin olunması gerekir.

Bu durumda yapmanız gereken şey: Nikahın vuku bulunduğuna dair dürüst iki erkeği şahit tutmanız gerekir. Böylece Maliki mezhebine nikahınız geçerli olur.

Şayet nikahı duyurmamış iseniz bir yemek davetiyesi düzenleyerek insanlara evlendiğinizi duyurarak nikahın geçerliliğini sağlayabilirsiniz.

Tedbir açısından nikahı yeniden (babanız) veya başka bir veli ve iki dürüst Müslüman şahit huzurunda nikahı kıyıp ilan etmeniz daha doğru olacaktır.

Sosyal Medya Aracılığıyla Nikah Akdi Kıymak

Akit tarafları ve şahitlerin kimliklerinden emin olunması ve her hangi bir aldatma ve hile olmaması şartıyla nikah geçerlidir. 

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi