Perşembe 14 Zilhicce 1445 - 20 Haziran 2024
Türkçe

SEBZE VE MEYVELERİN ZEKÂTI

Soru

Bir kimse, kendi şahsî ihtiyaçları için kullandığı ve içerisinde sebze ve meyveler olan bir bahçesi vardır.Bu kimsenin sebze ve meyveleri için onda bir zekât vermesi gerekir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Sebze ve meyvelerde zekât gerekmez.Çünkü sebzeler, ölçekli ve saklanabilen /stoklanan şeyler değildirler. Fakat hurma, kuru üzüm, badem ve fıstık gibi ölçekli ve saklanabilen meyvelerde zekât gerekir. Nar, incir, erik, karpuz ve benzeri meyveler ile domates ve salatalık gibi, ölçekli olmayan ve saklanamayan meyve vesebzelere gelince, bunlarda zekât gerekmez. Çünkü bunlar, saklandığı takdirde bozulur.

Ebu Saîd el-Hudrî'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ تَمْرِ وَلاَ حَبِّ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنْ الإِبِلِ صَدَقَةٌ [ متفق عليه ]

"Beş vesk'ten

1 Vesk= 60 Sâ' eder. 60x5 = 300 Sâ' eder. Günümüzde 1 Sâ' yaklaşık olarak 2.5 kilograma tekâbül eder. Bu takdirde 5 Vesk: 300x2.5= 750 kg eder. ( Çeviren )

az olan hurma ve tahılda zekât yoktur. İki yüz dirhemden az olan gümüşte zekât yoktur. Beş taneden az olan devede zekât yoktur."

Buhârî ve Müslim

Bu zikredilenler, ölçekli olan şeylerde olduğuna göre, ölçekli olmayan şeylerde zekâtın olmaması esasında daha önce gelir.

Ali b. Ebî Tâlib'ten -Allah ondan râzı olsun- merfû olarak -mevkûf olarak da denilmiştir- rivâyet olunduğuna göre, o şöyle demiştir:

لَيْسَ فيِ الْخُضْرَوَاتِ زَكَاةٌ [ رواه الترمذي وصححه الألباني ]

"Sebzelerde zekât yoktur." Tirmizî rivâyet etmiş, Elbânî de "hadis, sahih" demiştir.

Yine, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- ve onun halifeleri zamanında Medine'de sebzeler ekildiği halde zekâtları verilmemiştir. Bu ise, sebzelerde zekâtın gerekmediğine delil teşkil eder.

Yine, bahçenizi ticâret için değil de kendi şahsî ihtiyaçlarınız için kullanmanız da bu bahçenizde yetişen ürünlerde zekât gerekmediğini teyid eder. Fakat ticâret için ise ve kazancın üzerinden bir tam hicrî yıl geçmişse, bu takdirde o mala zekât gerekir.

Yine de en iyisini Allah Teâlâ bilir.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid