Pazar 19 Cemaziyel-Evvel 1445 - 3 Aralık 2023
Türkçe

İfrad hacısının, hacdan sonra umre yapması meşrû değildir

Soru

Âişe'nin -Allah ondan râzı olsun- yaptığı gibi, hacının, haccın amellerini bitirdikten sonra umre yapmak için Ten'im'e giderek oradan ihrama girmesi sünnet midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz da -Allah ona rehmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Hacdan önce umre yapmış olan bazı kimselerin, hacdan sonra Ten'im veya Ci'râne veyahut da başka bir yerden ihrama girerek birden fazla umre yapmasının hiçbir şer'î delili yoktur. Aksine şer'î deliller, bunu terketmesinin daha fazîletli olduğunu göstermektedir. Çünkü Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- ve ashâbı, haccı bitirdikten sonra umre yapmamışlardır.Sadece Âişe -Allah ondan râzı olsun- Mekke'ye girerken âdetli olduğu için umre yapamamıştı. Bundan dolayı Ten'im'den ihrama girerek umre yapmıştır.

Âişe -Allah ondan râzı olsun- Medine'de mikat yerinden ihrama girdiği umresinin yerine bir umre yapmayı Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den talep etmiş, bunun üzerine Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- ona bu konuda izin vermiştir. Böylelikle Âişe -Allah ondan râzı olsun- (hac yolculuğu sırasında) iki umre yapmış oldu: Haccı ile birlikte yaptığı umre ve Ten'im'den ihrama girerek yaptığı müstakil umre.

Her kimin durumu, Âişe'nin -Allah ondan râzı olsun- durumu gibi ise, -deliller gereği ve müslümanlara dînde genişlik sağlamak için- haccı bitirdikten sonra umre yapmasında bir sakınca yoktur.

Hacıların, hac farîzasını edâ ettikten sonra, hacdan önce Mekke'ye girdiklerinde yaptıkları umrenin dışında, başka bir umreyle meşgul olmaları, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünnetine aykırı olmasının yanında, müslümanlara güçlük ve zorluk çıkarmakta, izdihama ve kazalara yol açmaktadır."

Kaynak: (Mecmû'u Fetâvâ İbn-i Baz; c: 16, s: 46)