Perşembe 7 Zilhicce 1445 - 13 Haziran 2024
Türkçe

Kurban Bayramı Günü’nün Fazileti

Soru

Zilhicce ayının 10. gününe özel faziletler var mıdır?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Resulullah sallallahu aleyhi vesellem Medine’ye geldiğinde Medinelilerin kutladıkları iki gün vardı. Resulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: ‘Şüphesiz Allah bu iki günü daha hayırlı olanıyla değiştirdi. Bunlar; Kurban bayramı ve Ramazan bayramıdır.’[1]

Allah eğlence ve kutlama olan iki gününü zikir, şükür, mağfiret ve af günleri ile değiştirmiştir.

Mümin bir kimse için bu dünyada üç bayram vardır:

Her hafta tekrar eden bayram, her sene birer defa gelen iki bayram, sünnete göre bu bayramlar tekrar etmez. Her hafta tekrar eden bayrama gelince, o Cuma Günü’dür.

Senede tekrar etmeden gelen iki bayrama gelince, şüphesiz bu iki bayramın her biri yılda sadece bir defa gelirler.

Birinci Bayram: Ramazan orucunda sonra gelen Ramazan Bayramıdır. Ramazan orucunun tamamlanmasından sonra kutlanır. Oruç İslam’ın şartlarından üçüncü şarttır. Müslüman üzerlerine farz olan Ramazan ayının orucunu tamamladıklarında, bu oruçlarının tamamlamaların karşılık Allah onara toplanıp Allah’ın verdiği nimetlere karşılık Allah’ a şükür etmek, zikir etmek, tekbirler getirebilecekleri bir bayram ile ödüllendirmiştir. Allah bu bayramda Müslümanlara aynı şekilde namaz ve sadakayı da meşru kılmıştır.

İkinci Bayram: Zilhicce ayının 10. Günü olan Kurban bayramıdır. Kurban bayramı iki bayramın en büyüğü ve en faziletlisidir. Kurban bayramı haccın tamamlanmasından sonra kutlanır. Müslümanlar haclarını tamamladıklarında günahları affedilir.

Şüphesiz hac Arefe günü vakfeye durularak tamamlanır. Arefe’de vakfeye durmak haccın en büyük şartıdır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: ‘Hac arafe’dir.’[2]

Arefe günü ateşten kurtulma günüdür. Allah Arefe gününde Müslüman ülkelerden vakfeye duranları ve durmayan Müslümanları cehennemden azad eder. Bundan dolayıdır ki Arefe’den sonraki gün bütün Müslümanlar tarafından bütün Müslüman devletlerde bayram olarak kutlanır. Hacda olanlar ve olmayıp ülkelerinde olan diğer Müslümanlar tarafından kutlanır.

Bütün Müslümanlara ibadet etmekle Allah’a yakınlaşma meşru kılınmıştır. Bu ibadet kurbanların kanını akıtmakla olur.

Bu günün faziletleri aşağıdakilerle özetlenebilir:

1. Allah katında en hayırlı gündür:

İbn Kayyım Rahimehullah Zadul Mead adlı eserinde şöyle demiştir: [3] ‘Allah katında en hayırlı gün Kurban bayramı günüdür. Kurban bayramı günü büyük hacc günüdür. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: ‘Allah katında en hayırlı gün Kurban bayramı günüdür.’[4]

2. O büyük hacc günüdür:

İbn Ömer Radiyallahuanhuma gelen rivayete göre İbn Ömer şöyle dedi:Resulullah sallallahu aleyhi vesellem hacını yaptığı hac döneminde Kurban Bayramı günü şeytan taşlama bölgesinde durdu ve bugünün büyük hacc günü olduğunu söyledi.’[5]

Kurban bayramı günü en büyük olmasının nedeni Haccın en faziletli amellerin bugün yapılmasından dolayıdır. Nitekim hacılar bu gün içerisinde aşağıdaki ibadetleri yaparlar:

1.Şeytan Taşlama

2.Kurban Kesmek

3.Tıraş Olmak ya da Saçlarını Kısaltmak

4.Tavaf

5.Sa’y

3. Bu gün Müslümanların bayram günüdür:

Resulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: ‘ Arefe günü, Kurban bayramı günü ve Teşrik günleri biz Müslümanların bayramıdır, ve bu günler yeme içme günleridir.’[6] Allah en iyi bilendir.


[1] Ebu Davud(1134), Elbani Silsiletu’l Sahihe (2021)

[2] Tirmizi (889), Elbani İrvail Ğelil (1064)

[3] Zadu’l Me’ad (1/54)

[4] Ebu Davud(1765)

[5] Buhari (1742)

[6] Tirmizi (773)

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi