Perşembe 7 Zilhicce 1445 - 13 Haziran 2024
Türkçe

Bayram Namazının Kılınışı

Soru

Bayram namazı nasıl kılınır?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bayram namazının kılınışı şu şekildedir: İmam gelir, insanlara iki rekatlık namaz kıldırır. Ömer Bin Hattab Radiyallahu anhudedi ki:’’ Ramazan bayramının namazı iki rekattır, kurban bayramının namazı iki rekattır. Kasr olmadan tam şekildedir. İftira eden ise hüsrana uğramıştır.’’ [1]

Ebu Said Rahimehullah şöyle demiştir:’’ Rasulullah ramazan ve kurban bayramlarında mescide giderdi. Ve yaptığı ilk şey namaz kılmaktı.’’ [2]

İftitah tekbiri getirilir. Sonra 6 veya 7 tekbir getirilir. Zira AişeRadiyallahu anha şöyle demiştir:’’ Bayram namazlarının ilk rekatında yedi tekbi, İkinci rekatta ise rüku tekbirleri hariç 5 defa tekbir getirilir.’’ [3]

Sonra Fatiha’yı okur ve ilk rekatta Kaf suresini okur ikinci rekata tekbir getirerek kalkar. Kıyama kalktığında 5 kere tekbir getirir ve Fatiha’yı okur. Sonra Kamer suresini okur. Bu sureler Rasulullah’ın bayram namazlarında okuduğu surelerdi. İmam eğer isterse ilk rekâtta A’la suresini, ikinci rekâtta Ğaşiye suresini okur. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem bazen bu sureleri de okurdu. İmama yakışan namazda bu sureleri okuyarak sünneti ihya etmektir. Ki bu şekilde Müslümanlar bunu öğrensinler ve gerçekleştiğinde garipsemesinler.

Namazdan sonra imam insanlara hutbe okur. Hutbede kadınlara yöneltilecek bir bölüm olması gerekir. Bu kısımda kadınlara yerine getirmeleri gereken şeyler hatırlatılmalı. Ayrıca Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem’in yaptığı gibi yapmaları yakışık olmayacak şeylerden nehyetmeli. [4]

Hutbeden Önce Namaz:

Namazın hutbeden önce olması da bayramın hükümlerindendir. Zira Cabir İbn Abdullah Radiyallahu anhudedi ki :’’ Rasululllah sallallahu aleyhi vesellem ramazan bayramına çıktı ve hutbeden önce namaza başladı.’’ [5]

Ebu Said Rahimehullah hadisi de hutbenin namazdan sonra olduğunda delildir:’’ nitekim Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem ramazan ve kurban bayramlarında mescide gelirdi ve yaptığı ilk şey namaz kılmak olurdu.[6] Namazı bittikten sonra cemaat henüz saflarındayken önlerine geçer ve öğüt verirdi, tavsiye eder ve emir verirdi, sonra ayrılırdı.’’

Ebu Said Rahimehullah dedi ki:’’ İnsanlar hutbeden önce namaz kılarlardı. Ta ki Mervan’la -O Medine’nin emiriyken- namaz için mescide gidene kadar. Kurban veya ramazan bayramıydı. Namaz kılacağımız yere geldiğimizde bir de baktım ki Kesir Bin Salt’ın yaptırdığı bir minber, Mervan’a bir baktım namaz kılmadan minbere çıkmak istiyor. Elbisesinden tutup çektim, ama yine de minbere çıktı ve namazdan önce hutbe verdi. Yanlış yaptınız dedim. Dedi ki:’’ Eba Said senin bildiğin şeyler geçti gitti.’’ Ben de dedim ki:’’ Benim bildiğim şey bilmediklerimden daha hayırlıdır.’’ O da dedi ki:’’ İnsanlar artık namazdan sonra bizimle oturmuyorlar. Ben de hutbeyi namazdan öncesine aldım.’’ [7]

En doğrusunu bilen Allah’tır.


[1] Nesai 1420 İbn HuzeymeElbani ‘’ sahih ‘’ demiştir.

[2] Buhari 956

[3] Ebuu Davud, Elbani İrvaul Ğalil’inde sahih demiştir.

[4] Bkz. İslam Rükünlerinin Fetvaları Şeyh Muhammed İbn Üseymin syf. 398, Dimi Fetva Komitesi 8/300-316

[5] Buhari 958 Müslim 885

[6] Buhari 956

[7] Buhari 956

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi