Pazartesi 18 Zilhicce 1445 - 24 Haziran 2024
Türkçe

Kurban etinden yemek ve dağıtmak hakkında

Soru

Kurban ile ne yapmamız gerekir? Üçe mi yoksa dörde mi bölmeliyiz?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

     Kurban kesen kimseye kurbandan yemesi, ikram etmesi ve sadaka vermesi caizdir. Zira Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur:’’ Ondan yiyin, fakiri ve muhtacı da yedirin.’’ Ve Allahu Teâla Şöyle buyurmuştur: ’’ onlardan siz de yiyin, istemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin, Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik.”Hacc 36

’’  Ayette geçen Qani’ zelil ve dilenci demektir. Mu’terr ise yardıma muhtaç olduğunu gizleyen demektir. Selem bin El- Ekve’nin rivayet ettiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur:’’ Yeyin, yedirin ve biriktirin.’’Buhari.  Yedirmek ise zenginlere ikramı fakirlere sadakayı kapsar. Hz. Aişe’den rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle demiştir:’’ Yiyin, biriktirin ve sadaka verin.’’ Müslim.

Alimler (Allah onlara rahmet etsin) yenecek, ikram edilecek ve sadak verilecek miktarda ihtilaf etmişlerdir. Bu konuda durum kolaylaştırılmıştır. Tercih edilen görüş 3/1’inin yenmesi, 3/1’inin ikram edilmesi, geri kalan 3/1’inin de sadaka olarak verilmesi. Et bozulmayacağı bilinirse uzun süre biriktirmek caizdir. Ancak kıtlık zamanı hariç 3 günden fazla birktirmek caiz değildir. Zira Seleme Bin El-Ekva’nın rivayet ettiği bir hadiste Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle demiştir:’’ Sizden kim kurban keserse 3. Günden sonra evinde kurbandan hiçbir şey bırakmasın.’’ Bir sonraki senede dediler ki:’’ Ya Rasulallah sallallahu aleyhi vesellem bu yıl da geçen yıl yaptığımızı mı yapalım?’’ Rasulallah sallallahu aleyhi vesellem:’’ Yiyin, yedirin ve biriktirin. Geçen sene insanların durumları sıkıntılıydı onun için bu konuda yardımlaşma olmasını istemiştim.’’ Buhari , Müslim

     Kurbanı yemek veya ikram etmek konusunda, Kurbanın vacib veya nafile olması arasında fark yoktur. Ayrıca kurbanın ölünün adına veya diri olan birisinin adına veya vasiyet olması arasında fark yoktur. Çünkü vasiyet edilen, vasiyet edenin yerine geçer. Ve vasiyet edilen de istediği gibi yer, ikram eder ve sadaka verir. Çünkü bu da insanlar arsındaki örftür. Devam eden örfte lafzen söylenmiş gibidir. Vekile gelince, eğer müvekkil vekile bunları yapabilir. Eğer öyle değilse müvekkile teslim eder, dağıtımı da müvekkile kalmıştır.

      Kurbandan herhangi bir şey satması haramdır. Ne eti ne de başka bir şeyi, hatta derisine kadar. Kasaba da ücret karşılığında kurbandan bir şey veremez çünkü bu da satış hükmündedir.

Kendisine kurban ikram edilene veya sadaka verilene gelince, kendisine ikram edene veya sadaka verene satmamak şartıyla, bu kişi satmak veya istediği herhangi bir şeyi yapmak konusunda hak sahibidir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi