Çarşamba 18 Muharrem 1446 - 24 Temmuz 2024
Türkçe

Kendisi hacca gitmediği halde hacca gitmeleri için anne ve babasına yardım eden

Soru

Bir insanın, kendisi hacca gitmeden önce anne ve babasını hacca göndermesi câiz midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hac; hür, akıl-bâliğ ve yoluna gücü yeten her müslümanın, ömründe bir defa yerine getirmesi gereken bir farzdır.Anne ve babaya iyilik ve itaatte bulunmak, farzı edâ etmeleri için onlara yardım etmek, gücün yettiği nisbetince dînen meşrû sayılan bir davranıştır. Ancak hep birlikte hac yapma imkânınız yoksa, önce kendi adına hac yapman gerekir. Daha sonra da anne ve babana hac yapmaları için yardım edersin. Eğer onları kendi nefsine tercih eder de onlara hac yaptırırsan, onların haccı sahihtir/geçerlidir.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: (İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları; c: 11, s: 70)