Pazartesi 11 Zilhicce 1445 - 17 Haziran 2024
Türkçe

RECEP AYINDA UMRE

Soru

Recep ayında umre yapmanın müstehap olduğuna dâir belirli bir fazîlet var mıdır?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

-Bildiğimiz kadarıyla- Recep ayında umre yapmaya dâir veya umre yapmaya teşvik etmeye dâir Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den özel bir fazîlet sâbit olmamıştır. Fakat Ramazan ayında ve Şevvâl, Zilkâde ve Zilhicce ayları olan hac aylarında umre yapmaya dâir Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den özel fazîlet sâbit olmuştur.

Recep ayında umre yaptığına dâir Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den herhangi bir şey sâbit olmamıştır. Hatta Âişe -Allah ondan râzı olsun- bunu reddetmiş ve şöyle demiştir:

مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجَبٍ قَطُّ. [رواه البخاري ومسلم]

"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Recep ayında kesinlikle umre yapmamıştır." (Buhârî; hadis no: 1776. Müslim; hadis no: 1255).

İkincisi:

Dînde yapılan bid'atlardan birisi de bazı insanların yapmakta oldukları Recep ayına özel umredir. Zirâ dînen mükellef olan birisinin, -dînde o ibâdet hakkında bir delil bildirilmedikçe- herhangi bir ibâdeti belirli bir zamanla sınırlandırma yetkisi yoktur.

İmam Nevevî'nin öğrencisi İbn-i Attâr -Allah ikisine de rahmet etsin- şöyle demiştir:

"Bana ulaşan haberlerden birisi de Mekke halkının -Allah, Mekke'nin şerefini daha da arttırsın- Recep ayında çokça umre yapmayı alışkanlık hâline getirmeleridir. Bu, dînde aslı olduğunu bilmediğim şeylerdendir. Aksine Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den sâbir olan hadiste o şöyle buyurmuştur:

عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً. [رواه أحمد والترمذي وابن ماجه]

"Ramazan'da yapılan umre, (sevap yönünden) bir hacca denktir." (İmam Ahmed, Tirmizî ve İbn-i Mâce).

Değerli âlim Muhammed b. İbrahim -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir:

"Recep ayının bazı günlerini Beytullah'ı ziyâret etmeye tahsis etmenin dînde hiçbir aslı yoktur. Nitekim İmam Ebu Şâme "el-Bide'u ve'l-Havâdis" adlı kitabında şunu kesin bir dille ifâde etmiştir: Şeriatın tahsis etmemiş olduğu, bazı ibâdetleri belirli vakitlere tahsis etmek, yapılmaması gereken bir davranıştır.Zirâ hiçbir vaktin, diğer bir vakite fazîlet ve üstünlüğü yoktur. Ancak şeriatın herhangi bir ibâdeti üstün kılması veya o vakitte bütün iyi amelleri diğer amellerden üstün kılması bunun dışındadır.Bunun içindir ki âlimler, Recep ayını çokça umre yapmakla tahsis etmeyi reddetmişlerdir." (Muhammed b. İbrahim'in Fetvâları; c: 6, s: 131).

Fakat bir insan,belirli bir fazîleti olduğuna inanmaksızın Recep ayında umre yapmaya giderse, hatta tesadüfen veya bu vakitte yolculuk yapmak için bir fırsatını bulup da giderse, bunda herhangi bir sakınca yoktur.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi