Pazar 10 Zilhicce 1445 - 16 Haziran 2024
Türkçe

Kadınların, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in kabrini ziyâret etmeleri haramdır

Soru

Kadınların, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in kabrini ziyâret etmeleri câiz midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in, kadınları, kabirleri ziyâret etmekten yasaklaması ve kabirleri ziyâret eden kadınlara lânet etmesi konusunda gelen hadislerin genel oluşundan dolayı, kadınların, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in kabrinin ziyâret etmeleri câiz değildir.

Kadınların, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in kabrini ziyâreti konusundaki âlimler arasındaki görüş ayrılığı meşhurdur.Fakat kadınların Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in kabrini ziyâret etmemeleri daha ihtiyatlı ve sünnete daha uygundur.Çünkü Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- kendisinin veya başkasının kabrini ayrı tutmamış, aksine genel olarak kadınları kabir ziyâretinden yasaklamış ve kadınlardan bunu yapanlara lânet etmiştir. Müslüman kadına düşen görev; bu konuda aksi bir delil bulunmadıkça hadisin genel oluşuna göre hareket etmektir. Zaten Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in kabrini ziyâret etmeyi ayrı tutan herhangi bir delilde yoktur."

Kaynak: İbn-i Baz Fetvâları; c: 17, s: 419