Cumartesi 14 Muharrem 1446 - 20 Temmuz 2024
Türkçe

Vekilin mikatına itibar edilir

Soru

Bir adam, iki yıl önce vefât etti ve haccı edâ etme imkânı bulamadı. Şimdi onun âilesi, onun yerine hac yapmak istiyor, fakat onun yerine hac yapması için Pakistan'dan birisine yol masrafını karşılayacak kadar paraları yoktur.Bundan dolayı âilesi, sadece hacdaki harcamaları ve kurban parasını vermek sûretiyle Mekke-i Mükerreme'de ikâmet eden bir müslümanı onun yerine hac yapması için vekil tayin etmek istiyor.
Buna göre vekilin onun yerine bu şekilde yapacağı hac tam olur mu ve (ölen) o kimse haccın sevâbını elde eder mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Âlimlerin iki görüşünden en doğru olanına göre başkasının yerine hac farîzasını bizzat kendisi edâ edecek olan kimsenin (vekilin) mikatına itibar edilir. Dolayısıyla kendisi adına hac ve umre yapılan kimsenin (ölenin) mikatına itibar edilmez.

Buna göre babanızın adına hac yapması için Mekke halkından veya Harem bölgesine yakın bir yerde ikâmet eden birisini vekil tayin etmeniz câizdir."

Kaynak: "İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları", c: 11, s: 134