Cumartesi 14 Muharrem 1446 - 20 Temmuz 2024
Türkçe

Terâvih namazının vakti

Soru

Terâvih namazını, sabah namazından yaklaşık iki saat önce veya buna yakın bir vakitte edâ etmek câiz midir, yoksa yatsı namazından hemen sonra mı edâ etmek gerekir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Terâvih namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar, fecrin doğuşuna kadar devam eder. Dolayısıyla Terâvih namazı bu iki vakit arasındaki bir vakitte edâ edilebilir.

İmam Nevevî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Terâvih namazının vakti, yatsı namazını bitirdikten sonra başlar, -Beğavî ve başka âlimler de böyle zikretmişlerdir- fecrin doğuşuna kadar sürer." (el-Mecmû')

Fakat bir kimse, mescitte imam olarak insanlara kıldıracaksa, namaz kılanlara zorluk ve meşakkat vermemesi için, Terâvih namazını yatsı namazından hemen sonra kıldırması ve gecenin yarısına veya sonuna ertelememesi daha evlâdır.Zirâ bazı kimseler yatsı namazından sonra uyuyabilir. Bu sebeple Terâvih namazını kaçırabilirler.

Müslümanlar, (eskiden beri) bu şekilde yapmaya ve Terâvih namazını yatsı namazından hemen sonra kılmaya ve onu ertelememeye devam edegelmişlerdir.

İbn-i Kudâme -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"İmam Ahmed'e:

-Terâvih namazını gecenin sonuna erteleyebilir misin? Diye sorulunca o şöyle cevap vermiştir:

-Hayır. Müslümanların sünneti (izlemiş oldukları yol) bana daha sevimlidir." (el-Muğnî)

Ancak bir kimse Terâvih namazını evinde kılacaksa, bu konuda serbesttir. Dilerse gecenin başında kılabilir, dilerse gecenin sonunda kılabilir.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi