Cumartesi 9 Zilhicce 1445 - 15 Haziran 2024
Türkçe

Derste sesini yükseltebilmek için Ramazan'da oruç tutmayan öğretmen

Soru

Ben, bir öğretmen olarak işimde sesimi yükseltmem gerekiyor. Ben oruçlu iken de su içemiyorum. Bu durum, bende büyük zorluklara yol açtığı için su içmem gerekiyor. Fakat sesimi koruyabilmem için yemeğe gerek duymuyorum. Bunun için ben, ders zamanlarında oruç tutmuyorum ve tutmadığım bu günleri, doğum tatilinde kaza ediyorum.
Bu davranışımın câiz olup-olmadığını bana bildirmenizi ricâ ediyorum.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Ramazan ayı orucu, İslâm'ın rükünlerinden ve dînin en önemli farzlarından birisidir. Bir müslümanın bu konuda gevşek davranması asla câiz değildir.

Dînî maslahat ile dünyevî maslahat birbiriyle çakıştığı zaman, dînî maslahat öne alınmalıdır.

Bu sebeple ya oruç ile iş arasını bulmaya çaba göstermelisin -ki, Allah'ın izniyle bu kolaydır-. Nitekim günümüzde müslümanlar, eğitim verirlerken bile oruç tutmaya devam etmektedirler.

Ya da Ramazan ayı boyunca oruç tutabilmen için işinden -maaş almaksızın da olsa- bir ay izin almaya çalışmalısın.

Bu konuda (12592) nolu sorunun cevabına bakabilirsiniz.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi