Pazartesi 18 Zilhicce 1445 - 24 Haziran 2024
Türkçe

İtikâfta bulunan kişi, çalışmak için mescitten çıkabilir mi?

Soru

Ramazan ayının son on gününde itikafa girmek istiyorum, ancak ben gündüzleri çalışıyorum ve işim öğleden sonra bitiyor. İtikâfım geçerli olması için sürekli mescitte bulunmam gerekir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

İtikâfta mescitten çıkmak, itikâfı iptal eder. Çünkü itikâf; mescitte ibadet niyetiyle beklemektir.

İtikâfa giren kişi; sadece helaya gitmek, abdest almak, yemek getirmek vb. mescitte yapılması mümkün olmayan zaruri durumlar için çıkabilir. 

Zira Aişe Radiyallahu anha’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem “İtikâfa girdiğinde bir ihtiyacı olmadığı müddetçe evine girmezdi” (Buhari 2092, muslim 297)

İbn kudame Rahimehullah şöyle dedi: “İhtiyaç”tan maksat; helaya gitmek, yeme ve içme gibi zorunlu durumlardır. Mescid dışında uzun süre kalmamak şartıyla bu ihtiyaçlar giderilebilir” (el muğni 4/466)

Kişi, çalıştığı işe gitmek için mescitten çıkarsa itikâfı geçersiz olur.

Daimi Fetva Kurulu’na şöyle soruldu:

İtikâfta bulunan kişi, hasta ziyaretine veya davete icabet edebilir mi? Ailesinin ihtiyaçlarını giderebilir mi? İşine gidebilir mi? Diye sorulduğunda şöyle cevap vermiştir:

Sünnet olan şudur: itikafa giren kişi, itikaf esnasında hasta ziyaret yapmaz, davete icabet etmez, ailesinin ihtiyaçlarını karşılamaz, cenazeye katılmaz, herhangi bir işte çalışmaz. Zira Aişe Radiyallahu anha’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: “İtikafa giren kişiye sünnet olan; hastayı ziyaret etmemesi, cenazeye katılmaması, eşine yaklaşmaması ve zaruri ihtiyaç dışında dışarıya çıkmamasıdır” Ebu Davud 2473

Daimi Fetva Kurulu 10/410

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi