Pazartesi 16 Muharrem 1446 - 22 Temmuz 2024
Türkçe

(Ramazan'ın gündüzünde) boşalmaksızın mastürbasyon yapmak orucu bozar mı?

Soru

Bir kimse, Ramazan'ın gündüzünde mastürbasyon yapar da meni çıkmazsa orucu bozulur mu?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Mastürbasyon (istimnâ), orucu bozan şeylerdendir. Mastürbasyon yaparak orucunu bozan kimsenin, büyük günahtan dolayı tevbe etmekle birlikte bu günü kaza etmesi gerekir.

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Ramazan'ın gündüzünde bilerek mastürbasyon yapan ve kendisinden meni çıkan kimsenin orucu bozulur. Eğer oruç (Ramazan gibi) farz oruç ise, o günü kaza etmesi gerekir. Ayrıca Allah Subhânehu ve Teâlâ'ya tevbe etmesi gerekir. Çünkü insanların gizli âdet olarak adlandırdıkları mastürbasyon, hem oruç halinde, hem de oruç dışındaki hallerde câiz değildir." (İbn-i Baz'ın Fetvâları, c: 15, s: 267)

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin- de bu konuda şöyle demiştir:

"Oruçlu kimse mastürbasyon yapmış ve meni getirmişse (akıtmışsa), orucu bozulur ve mastürbasyon yaptığı günü kaza etmesi gerekir. Fakat kendisine keffâret gerekmez. Çünkü keffâret ancak cimâ olması hâlinde gerekir.Bunu yapan kimsenin yaptığından dolayı tevbe etmesi de gerekir." (İslâm Esaslarıyla İlgili Fetvâlar, s: 478)

Bu zikredilenler, mastürbasyon yapıp da menisi gelen kimse hakkındaki hükümdür. Fakat mastürbasyon yapmış ve menisi gelmemişse, orucu bozulmaz.

Nitekim değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Bir kimse, meni akıtmadan mastürbasyon yaparsa, bu takdirde orucu bozulmaz." ("eş-Şerhu'l-Mumti'", c: 6, s: 388)

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi