Çarşamba 26 Rebiüs-Sani 1443 - 1 Aralık 2021
Türkçe

Öğle namazının dört rekâtlık sünneti nasıl kılınmalıdır?

4057

Yayınlama tarihi : 24-12-2012

Gösterimler : 3715

Soru

Bir kimse, öğle namazının farzından önce veya sonra veyahut da ikindi namazının farzından önce dört rekât sünneti kılmak istediği zaman (dört rekâtı) bir selamda mı, yoksa iki selamda mı kılmalıdır?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Bir selamda câiz olduğu gibi iki selamda da kılması câizdir.Fakat iki selamda kılması daha fazîletlidir."

Kaynak: (İmam Nevevî'nin fetvâlarından; s: 51)