Cumartesi 7 Muharrem 1446 - 13 Temmuz 2024
Türkçe

Ramazan\'ın gündüzünde mastürbasyon yapan ama boşalmayan kimse

Soru

Ben, ergenlik çağında iken Ramazan'ın gündüzünde bazı günlerde mastürbasyon yaptım. Fakat penisimden meninin çıkmasına engel oluyordum.Ancak yine de bununla tatmin oluyor ve şehvetleniyordum.
Bundan dolayı o günlerdeki bu orucumun hükmü nedir? Bu büyük günahın keffâretini nasıl ödeyebilirim? Bilindiği üzere ben, mastürbasyon yaptığım günlerin sayısını hatırlamıyorum.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bilmelisin ki bu âdete düşmek (mastürbasyon yapmak), dînen haramdır.

Allah Teâlâ'nın kitabı Kur'an-ı Kerim ve peygamberi Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünneti buna delâlet etmiştir.

Nitekim bu konunun detaylı delilleri, (329) nolu sorunun cevabında geçmişti.

Ayrıca bu âdet (mastürbasyon), hem fıtrat, hem de akıl yönünden çirkin görülen bir davranış olup bu fiili işlemek için nefsini alçaltması müslümana yakışmaz.

Sonra bilmelisin ki, -eğer tevbe etmez veya Allah Teâlâ rahmet etmezse- günahların hem dünya hayatında, hem de âhiret hayatında kişi üzerinde kötü sonuçları vardır.

Nitekim bunun açıklaması, (23425), ve (8861) nolu soruların cevaplarında geçmişti.

Gelen sorudaki meselenin hükmüne gelince, hangi sebeple olursa olsun, eğer mastürbasyon yapmış ve meni çıkartmamışsan (boşalmamışsan),ilim ehlinin görüşlerinden en doğru olanına göre orucun bozulmaz. Çünkü orucun bozulması için meninin çıkması gerekir. Meni çıktığı zaman oruç bozulur ve kaza gerekir. Meni çıkmazsa oruç bozulmaz fakat her hâlukârda Allah Teâlâ'ya tevbe etmen ve bu gibi şeylerde orucu kaybetmekten dolayı istiğfarda bulunman gerekir.

Çıkmasına engel olmaya çalışsan bile meni bir süre sonra çıkabilir. Bu takdirde o günkü oruç bozulur ve o günü kaza etmen gerekir.Eğer orucunu bozduğun günlerin sayısını hatırlamıyorsan, araştırdıktan sonra zannınca ağır basan günlerin sayısınca kaza edersin.

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin-, "Zâdu'l-Mustekni' adlı kitabın şerhinde şöyle demiştir:

"Meninin, erkeğin penisinden dışarı çıkmadan intikal etmesi mümkün müdür?

-Evet, meninin intikal etmesi mümkündür.Bu ise, hangi sebeple olursa olsun, meninin intikalinden sonra şehvetin gitmesiyle olur ki, bu durumda meni çıkmaz.

Âlimler buna başka bir örnek vermişlerdir:

Bir kimsenin, menisi çıkmaması için penisini tutmasıdır.

Fakihler bunu örnek olarak gösterseler de bu hareket çok zararlıdır. Fakihler -Allah onlara rahmet etsin- bir şeyi örnek verdikleri zaman, zararlı olup olmadığına bakmaksızın örnek vermişler ve bu gibi durumda erkeğin penisini bıraktıktan sonra meninin çıkacağını söylemişlerdir.

Bazı âlimler ise şöyle demişlerdir:

"Meninin intikal etmesiyle boy abdesti gerekmez. Bu, Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye'nin görüşüdür. Doğrusu da budur. Bunun delisi ise şudur:

1. Ümmü Seleme'nin hadisinde (Kadın ihtilam olur mu? diye sorduğunda) Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

"Evet, ıslaklığı gördüğünde ihtilam olur."

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-:

"Meninin intikal ettiğini hissederse" diye buyurmamıştır.

Eğer meninin intikal etmesiyle boy abdesti almak gerekli olsaydı, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- açıklanmasına gerek duyulduğu için bunu açıklardı.

2. Ebu Saîd el-Hudrî'nin -Allah ondan râzı olsun- hadisidir.

Bu hadiste Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

"Boy abdesti, ancak meninin çıkmasıyladır."

Burada ise meninin çıkması sözkonusu değildir.

Bu hadis, meni gelmediği zaman boy abdestinin de gerekmediğine delildir.

3. Aslolan temizliğin kalıcı olması ve boy abdestinin gerekmemesidir. Delil olmadan bu asılı bırakılıp başkasına başvurulamaz.

("eş-Şerhu'l-Mumti"; c: 1, s: 280. Bkz: "el-Furu'"; c: 1, s: 197. "el-Mebsût"; c: 1, s: 67. "el-Muğnî"; c: 1, s: 128. "el-Mecmû"; c: 1, s: 159. "Fıkıh Ansiklopedisi"; c: 4, s: 99.

Bu konuda (38074) ve (2571) nolu soruların cevaplarına bakabilirsiniz.

Allah Teâlâ en iyi bilendir

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi