Pazartesi 11 Zilhicce 1445 - 17 Haziran 2024
Türkçe

“Bir kimse Kabe’ye gelir de (cinsellikle ilgili) sözler söylemez ve günah işlemezse (memleketine) annesinin doğurduğu gibi döner.” Hadisin anlamı

Soru

“Bir kimse Kabe’ye gelir de (cinsellikle ilgili) sözler söylemez ve günah işlemezse (memleketine) annesinin doğurduğu gibi döner.”  Hadisin anlamı nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Ebu Hureyre Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Her kim hacca gelir ve hac ibadeti boyunca cinsellikle bir eylemde bulunmaz ve günah işlemezse annesinden doğduğu gibi döner” (Buhari 1521, Muslim 1350) Tirmizi’nin rivayetine göre: “Geçmiş günahları affedilir” (Elbani sahih demiştir).

Bu hadis şu ayeti açıklamaktadır: “Hac (ayları), bilinen aylardır. Kim o aylarda hacca başlarsa, artık ona hacda cinsel ilişki, günaha sapmak ve tartışma yoktur.” (Bakara/197)

Cisellik, hem ilgili sözcükleri hem de eylemi kapsamaktadır.

Tirmizi şöyle dedi: Buradaki günahlar Allah’ın hakkı olan günahlardır. Kul hakkı buna girmez. (Feyzulkadir- el Menavi)

İbn Useymin Rahimehullah şöyle dedi: Bu hadisin anlamı şudur: Müslüman bir kimse hacca gider, haram ve yasak olan eylemlerden sakınırsa, Allah’ın emrettiğini yerine getirir ve haram kıldığını yapmazsa; bu kimse, annesinden günahsız yeni doğan bir çocuk doğduğu gibi tüm günahlardan arınmış olarak çıkar. Bu şekilde hac yapan kimse günahlardan arınmış bir şekilde döner. (Fetava İbn Useymin 20/21)

Bu hadisin zahirine göre hac büyük günahları siler, fakat bu konuda bir delil olmadan bunu söyleyemeyiz. Bazı alimler şöyle der:  Büyük günahlardan sakınılmadığı müddetçe beş vakit namaz günahları silmez. Şüphesiz namaz hacdan daha büyük bir ibadettir. Bu bağlamda büyük günahlardan sakınılmadığı takdirde hac günahları affettirmez. Ancak hadisin zahirine göre tüm günahlar affedilir. Bunun hikmetini Allah bilir, sevapta kıyas yapılmaz. 

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi