Cumartesi 17 Zilkade 1445 - 25 Mayıs 2024
Türkçe

Saç ektirmenin hükmü nedir?

Soru

Bende kellik oluşması nedeniyle başıma saç ektirmem caiz mi?  Yoksa “Vasl” saç birleştirme gibi haram mıdır?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Saç ekimi: Aynı kişinin kafasında bir bölgeden diğerine saç köklerinin nakledilmesidir. Bu uygulama caizdir. Zira bu yapılan işlem Allah’ın yaratmasını değiştirmek olmayıp oluşan kusuru gidermektir.

Şeyh İbn Useymin’e şöyle soruldu:

Kellik sorunu yaşayan kimselere başın arka taraftan alınan saçlar kellik oluşan bölgeye taşınır. Bu uygulama caiz mi?

Cevap: Evet, caizdir. Çünkü söz konusu uygulama, bir şeyi Allah’ın başta yarattığı gibi geri getirmektir. Oluşan kusuru gidermek olup olmayan bir güzelliği yapmak değildir. Hadiste geçen üç kişinin kıssasına bakıldığından bunlardan birisi kel idi. Yüce Allah’tan saçını tekrar kendisine geri verilmesini istemiştir. Melek onun başını elini sürmüş ve güzel bir saça kavuşmuş. (Fetava Beled el Haram s. 1185)

Şeyh’in işaret ettiği hadis kaynağı: Buhari 3277, Muslim 2964

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi