Cumartesi 14 Muharrem 1446 - 20 Temmuz 2024
Türkçe

Kabrin yanında ölü için yapılan duâ, cemaatle mi olmalıdır?

48977

Yayınlama tarihi : 06-09-2020

Gösterimler : 4268

Soru

Ölü defnedildikten sonra birisi ayağa kalkıp ölü için duâ etmekte ve diğer insanlar da onun duâsına âmîn demektedirler.
Bu davranış sünnetten midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz -Allah ona rahmet etsin-, cemaatle duâ etmenin câiz olduğuna dâir fetvâ vermiştir.Buna göre cenâzeye katılanlardan birisi ayağa kalkıp ölü için duâ eder, diğer insanlar da onun duâsına "âmîn" derler veya her şahıs, kendisi tek başına ölü için duâ eder. :

Abdulaziz b. Baz -Allah ona rahmet etsin- devamla şöyle demiştir:

"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'den gelen sahih sünnet, defnedildikten sonra ölü için duâ etmenin meşrû olduğuna delâlet etmiştir.

Nitekim Osman b. Affan'ın -Allah ondan râzı olsun- rivâyet ettiği hadiste o şöyle demiştir:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ. [ رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود ]

"Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ölüyü defnettikten sonra kabrinin başında durur ve şöyle derdi:

-Kardeşiniz için Allah'tan bağışlanma isteyin ve (kabirdeki sorgu sırasında cevap verirken) onun için sebat dileyin. Zirâ o, şu an sorguya çekilmektedir." (Ebu Davud, hadis no: 3221. Elbânî, "Sahih-i Ebî Davud"da hadisin sahih olduğunu belirtmiştir.)

Cenâye katılanlardan birisinin duâ etmesinde ve işitenlerin de onun duâsına "âmîn" demesinde bir günah yoktur.Veya herkes, ölü için kendisi duâ eder." ("İslâmî Araştırmalar Dergisi", s: 53-68)

Bu davranışın câizliği açısından hükmü böyledir. Daha fazîletli ve sünnete en yakın olanı ise, herkesin kendisinin ölü için duâ etmesidir.

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin- cemaatle duâ etmek hakkında şöyle demiştir:

"Bu davranış, ne Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in, ne de râşid halifelerin sünnetindendir. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-, ashâbını, cemaat olarak değil de herkesi tek başına, ölü için istiğfarda bulunmaya ve onun için Allah'tan sebât dilemeye yönlendiriyordu." (Muhammed b. Salih el-Useymîn, "Cenâze ile İlgili Fetvâlar", s: 228)

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi