Pazartesi 9 Muharrem 1446 - 15 Temmuz 2024
Türkçe

Fidyede Seçenekler

Soru

İhram yasaklarını işleyen kimse; fidye olarak kurban kesmesi veya üç gün oruç tutması veya altı yoksulu yedirmesi hususunda seçeneklere sahip mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hac veya Umre için ihrama giren kimsenin ihram boyunca; saçını ve tırnaklarını kesmesi, başa direk temas eden bir şey ile örtmesi, erkeklerin vücutlarına göre dikilmiş elbise giymeleri, kadının peçe ve eldiven giymesi, vücut ve elbisede koku ve parfüm kullanılması, avlanmak, nikah akdi yapmak, cinsel ilişki ve sevişme yapılması yasaktır. Daha detaylı bilgi için 11356 nolu sorunun cevabaına bakınız.

İhrama giren kimse, yukarıda herhangi bir yasağı işlerse aşağıdaki durumlara göre değerlendirilir:

Birincisi: Bu yasağı unutarak veya bilmeyerek veya uyku halinde olması veya zorla ve kerhen yapması durumudur. Bu durumda hiçbir yükümlülüğü yoktur.

İkincisi: Bilerek ve kasıtlı yapması ancak bu yasağı mübah kılan bir mazeret için yapar. Bu durumda günahı yoktur. Ve işlediği yasak karşılığında fidye gerekir. Bunun detayı ilerde gelecektir.

Üçüncüsü: Mazeretsiz olarak kasıtlı yapması, Bunu yapan kimse günahkar olduğu gibi fidyesi farklı şekillerde olur:

1-Fidyesi olmayan hususlar: Nikah akdi.

2-Fidyesi deve olan hususlar: Birinci tehallülden önce hacda cinsel ilişkiye girmek.

3-Fidyesi seçeneklere tabi olan hususlar:

Saç ve ya tırnak kesmek, koku kullanmak, cinsel ilişki kurmaksızın sevişmek, eldiven giymek, kadının peçe takması, erkeğin vücuduna göre dikilmiş elbise giymesi ve başını örtmesi:

Yukarıda yasakları işleyen kimse fidye olarak ister üç gün oruç utar (ister peşpeşe ister farklı günlerde tutar), veya kurbanda geçerli olan bir koyunu keser (isterse bir devede veya inekte yedi hisseden birinde ortak olabilir.) kesilen kurban fakirlere dağıtılır ve kendisi hiç bundan yemez. Veya altı yoksulu yedirir (her bir yoksul için yediği yiyecekten yarım sa’ miktarında yemek verir)

4-Fidyesi ceza olan veya avladığı şeyin yerine geçecek bir hayvanı sağlaması: Bu fidye türü av ile ilgili olup üç seçeneğe sahiptir:

a-Benzer hayvanı kesmesi ve etini Harem’in fakirlerine dağıtması

b-Mislinin fiyatını değerlendirmesi ve değerinde yoksullara vermek vermesi her bir yoksul için yarım sa’ yemek verir.

c-Her bir yoksula verecek yemek karşılığında bir gün oruç tutması.

Şayet avladığı hayvanın benzeri yoksa iki husus arasında seçenek verilir:

a-aAvladığı hayvanın ne kadar ettiğini hesaplar ve karşılığında yemek alır ve yoksullara her birine yarım sa’ ölçeğinde yemek dağıtır.

b-Yedireceği her bir yoksul için bir gün oruç tutması. (Fetava şeyh bin Useymin 22/205-206)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi