Cuma 13 Muharrem 1446 - 19 Temmuz 2024
Türkçe

Zilhicce'nin ilk on gününün faziletleri

Soru

Zilhicce'nin ilk on günü, diğer günler üzerinde bir üstünlüğü var mı? Bu on günde yapılması sünnet olan salih ameller nelerdir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

İbadetin büyük mevsimlerinden biride Zilhicce’nin ilk on günleridir. Şüphesiz yüce Allah bu on günü, diğer günler üzerine üstün kılmıştır. İbn Abbas Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem şöyle demiştir: "Bu günlerde yapılan salih amelin Allah Teâlâ'ya daha sevimli olduğu bu on günden (Zilhicce'nin ilk on gününden) başka gün yoktur.

Sahâbe:-Ey Allah’ın Elçisi! Allah yolunda cihad da mı? dediler.

Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: -Allah yolunda cihad bile. Ancak Allah yolunda (savaşmak için) canı ve malıyla çıkan ve bu ikisinden hiçbir şeyle geri dönmeyen (canını ve malını veren) kimse bunun dışındadır." (Buhari 2/457)

Bu hadis ve benzer rivayetler; Zilhicce’nin on günü diğer senenin günlerinden daha üstün olduğunu göstermektedir. Bu üstünlük Ramazan ayın son on günü dahil istisnasız bir şekilde tüm senenin günlerinden daha üstündür. Ancak Ramazan ayının son on gecesi, Zilhicce’nin on gününden daha faziletlidir. Çünkü bu geceler bin aydan daha üstün olan Kadir gecesini barındırırlar. (Tefsir İbn Kesir 5/412)

Müslüman olan kimse mutlaka bu günleri tövbe ile başlangıç yapar, daha sonra bol bol salih ameller işler, ancak özel olarak aşağıdaki amellere daha da dikkat eder:

  1. Oruç: Müslümanın, Zilhicce’nin ilk dokuz günü tutması sünnettir. Çünkü Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem, on günde salih amele teşvik etmiştir, şüphesiz oruç amellerin en üstünüdür. Ayrıca yüce Allah bu ameli kendine seçmiştir: Kudsi hadiste şöyle buyurdu: “Ademoğlunun yaptığı her amel kendisinedir, fakat oruç benim içindir onun karşılığını ben veririm”. (Buhari 1805)

Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem, Zilhicce’nin ilk dokuz gününü tutardı, Huneyde bin Halid, eşinden rivayet ederek, O’da Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem bazı eşlerinden şöyle rivayet etmiştir: Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem Zilhicce’nin ilk dokuz gününü, Aşure gününü, her aydan üç gün ve her ayın ilk iki pazartesi günlerini ve ilk iki Perşembe günlerini tutardı” (Nesai 4/205, Ebu davud 2/462

  1. Çokça “El hamdulillah, Lailehe illallah, ve Allah’u ekber” söylemek.

On gün içerisinde tekbir getirmek, “El hamdulillah”, “Lailehe illallah” demek sünnettir. Ayrıca bunu Camilerde, evlerde ve yollarda sesli söylemek de sünnettir.

Erkekler sesli yaparken kadınlar sessiz yapar. Yüce Allah şöyle buyurdu: “Gelsinler ki, kendilerine ait birtakım menfaatlere şahit olsunlar ve Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde (onları kurban ederken) Allah’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin.” (Hac 28) tüm alimlerin cumhuruna göre ayette geçen “belirli günler” Zilhicce’nin on günü olduğuna dair ittifak vardır. Zira İbn Abbas’tan belirli günler: on gün olduğu rivayet edilmiştir.

Abdullah bin Ömer Radiyallahu anhuma’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem şöyle demiştir: “Allah katında, bu on günde yapılan salih amelden daha sevimli gün yoktur, bu günlerde çokça “El hamdulillah”, “Lailehe illallah”, ve “Allah’u ekber” söyleyiniz.  (İmam Ahmed 7/224 Ahmed Şakir sahih demiştir.)

Tekbir getirmenin şekli: الله أكبر ، الله أكبر لا إله إلا الله ، والله أكبر ولله الحمد

Getir getirmenin farklı şekilleri de mevcuttur.

Zamanımızda tekbir getirmek terkedilmiş sünnetlerdendir. Özellikle ilk on günde çok az kişilerden duyar olduk. Bu nedenle söz konusu sünneti ihya etmek ve gaflete düşenleri hatırlatmak gerekir. İbn Ömer ve Ebu Hureyre Radiyallahu anhuma’dan rivayet edildiğine göre ikisi, zilhiccenin ilk on günü içerisinde çarşıya çıkar tekbir getirirlerdi ve orada bulunan insanlar da tekbir getirirlerdi. Bundan amaç insanlar onların tekbir getirişiyle tekbir getirmeyi hatırlardı ve herkes ferdi olarak tekbir getirirdi. Amaç toplu olarak herkes tek sesle getirmeleri değildir. Zira bu meşru değildir.

Unutulan sünnetleri ihya etmekte çok büyük sevap mevcuttur. Zira Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Benden sonra unutulan sünnetlerden bir sünneti kim ihya ederse, sünneti işleyenlerin ecri kadar o kişiye verilir ve onların sevaplarından bir şey eksilmez.” (Tirmizi 7/443)

  1. Hacc ve Umreyi eda etmek, söz konusu “on gün” içerisinde yapılacak en faziletli amellerden biri de Allah’ın evini ziyaret etmektir. Her kim haccı gerektiği gibi eda etmeye muvaffak olursa Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem şu sözünden nasibini alır: “Kabul edilen haccın karşılığı ancak cennettir”.
  2. Kurban kesmek: On gün içerisine yapılacak en faziletli ibadetlerden biri de Kurban kesmek ve Allah yolunda malı harcamaktır.  Pişman olmadan ve dönüşü olmayan ölüm gelmeden bu faziletli günleri değerlendirelim.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi