Perşembe 14 Zilhicce 1445 - 20 Haziran 2024
Türkçe

Ramazan'ın gündüzünde saçları yağlamakta bir sakınca yoktur

Soru

Ramazan'ın gündüzünde saçları yağlamanın hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Ramazan'ın gündüzünde saçları yaplamakta bir sakınca yoktur ve bunun oruca hiçbir zararı yoktur.

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz a -Allah ona rahmet etsin-:

"Kadınların, Ramazan'ın gündüzünde gözlerine sürme çekmelerinin ve (yüzleri için) bazı kozmetik malzemeleri kullanmalarının hükmü nedir? diye sorulmuş, bunun üzerine şöyle cevap vermiştir:

"Gözlere sürme çekmek, âlimlerin iki görüşünden en doğru olanına göre ne erkeğin, ne kadının orucunu bozar. Fakat oruçlunun sürmeyi gece çekmesi daha fazîletlidir. Aynı şekilde yüz bakımı için kullanılan ve cildin yüzeyiile ilgili olan sabun ve yağlar da böyledir.

Tıpkı kına ve makyaj malzemeleri gibi.

Bütün bunların oruçlu için bir sakıncası yoktur .Bununla birlikte makyaj, yüz tenine zarar veriyorsa, kullanılmaması gerekir."

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn de -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle buyurmuştur:

"İster yüze, ister sırta, isterse bedenin neresine sürülürse sürülsün, her türlü yağların oruçluya hiçbir zararı yoktur ve bu yağlar onun orucunu bozmaz." ("Oruçla İlgili Fetvâlar"; s: 228)

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi'ne:

"Sürme ve kadının kullandığı yağlar, Ramazan'ın gündüzünde kullanıldığı zaman orucu bozar mı bozmaz mı? diye sorulmuş, bunun üzerine komite şöyle cevap vermiştir:

"Oruçlu olduğu halde Ramazan'ın gündüzünde gözüne sürme çeken kimsenin orucu bozulmaz. Aynı şekilde oruçlu olduğu halde Ramazan'ın gündüzünde başına yağ süren kimsenin orucu bozulmaz." (İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları; c:10, s: 253)

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi