Perşembe 7 Zilhicce 1445 - 13 Haziran 2024
Türkçe

Aydınlık Günler Ve Şaban Ayı Orucuna Teşvik

Soru

Her ay Eyyâm-ı Biyd’de (aydınlık günler) oruç tutmaya alıştım, ancak bu ay tutmadım. Zira tutmak istediğimde bunun bid’at olup caiz olmadığını söylediler, bunun hükmü nedir? Ayrıca Şaban ayında çok oruç tutmanın hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Yüce Allah kendi adına bilmeden konuşmayı haram kılmıştır. Bu eylemi şirk ve büyük günahlarla birlikte anmıştır. Yüce Allah şöyle dedi: “De ki: “Rabbim ancak, açık ve gizli çirkin işleri, günahı, haksız saldırıyı, hakkında hiçbir delil indirmediği herhangi bir şeyi Allah’a ortak koşmanızı ve Allah’a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır.” (Araf 33)

Soruda ifade edildiği gibi; Şaban ayında üç gün oruç tutmanın bid’at olduğunu söylemek de Allah adına bilmeden konuşmaktan sayılır.

İkincisi:

Her aydan üç gün oruç tutmak müstehaptır. Söz konusu üç günün aydınlık günler yani hicri ayların 13, 14 ve 15. günleri olması daha faziletlidir.

Ebu Hureyre r.a’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: “Dostum (Rasulullah) bana üç şeyi tavsiye etti, ölünceye kadar onları bırakmam: Her aydan üç gün oruç tutmak, duha namazı ve yatmadan önce vitir namazı kılmak.” (Buhari 1124, Muslim 721)

Abdullah b. Amr b. As r.a şöyle dedi: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem bana şöyle dedi: “Her aydan üç gün oruç tutman sana yeterlidir, kazandığın her sevap on katına çarpılır, bu oruç ömür boyu orucuna bedeldir.” (Buhari 1874, Muslim 1159)

Ebu Zer r.a şöyle dedi: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem bana şöyle dedi: “Bir ayda oruç tutacaksan ayın on üç, on dört ve on beşinci günlerinde tut.” (Tirmizî 761, Nesai 2424, Elbani İrva el Ğelil 947)

Şeyh Muhammed b. Salih el Useymin Rahimehullah’a şöyle soruldu:

Hadiste Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem Ebu Hureyre r.a’ya her aydan üç gün oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Bunlar hangi günlerdir?

Cevap:

Bu günlerin orucu art arda tutulabildiği gibi ayrı ayrı da tutulabilir. Ayın başında olabildiği gibi ortasında veya sonunda da olabilir. Bu konu esnektir, zira Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem günleri sınırlamamıştır. Aişe r.a’ya şöyle soruldu: “Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem her aydan üç gün oruç tutar mıydı? Aişe: “Evet.” dedi. “Ayın hangi günlerinde tutardı?” sorusu üzerine, “Ayın neresinden olduğuna aldırış etmezdi.” cevabını verdi. (Muslim 1160) Ancak ayın 13.14 ve 15. günlerinde olması daha faziletlidir. Çünkü başka hadiste geçen aydınlık günleridir. (Mecmû Fetava Şeyh b. Useymin 20/376)

Üçüncüsü:

Şaban ayında bu günleri tutmanı engelleyen kişi, Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem Şaban ayı ortasından sonra oruç tutmayı yasakladığı için yapmış olabilir.

Nitekim ( 49884  ) nolu sorunun cevabında açıklandığı gibi yasaklama oruç alışkanlığı olmayan ve Şaban ayı ortasından oruca başlayanlar içindir.

Ancak Şaban ayının başlarından itibaren oruca başlamışsa veya periyodik olarak bir oruç tutma alışkanlığı varsa Şaban ayının ikinci yarısını oruçla geçirmesinde sakınca yoktur. Örneğin her aydan üç gün oruç tutanlar veya her pazartesi ve perşembe günlerini oruçla geçirenler Şabanın ortasından sonra da oruç tutabilirler.

Dördüncüsü:

Şaban ayında çok oruç tutmanın bir sakıncası yoktur. Hatta sünnettir. Nitekim Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem bu ayda çok oruç tutardı. Aişe r.a’dan rivayetle şöyle dedi: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem öyle bir oruç tutardı ki sanki hiç oruçsuz gün geçirmeyecek zannederdik, aynı şekilde öyle günler geçer ve oruç tutmazdı ki sanki hiç oruç tutmayacağını zannederdik. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in Ramazan ayı dışında baştan sonuna kadar eksiksiz tuttuğu görmedim, Şaban ayında oruç tuttuğu kadar başka ayda tuttuğunu görmedim. (Buhari 1868, Muslim 1156 )

Ebu seleme r.a rivayetle Aişe r.a şöyle dedi: "Nebî sallallahu aleyhi ve sellem yılın hiçbir ayında Şaban ayında tuttuğu kadar çok oruç tutmazdı .Şüphesiz ki o Şaban ayının hepsini oruç tutardı ve şöyle derdi: Gücünüzün yettiği kadarını yapın, bu size yeter. Şüphesiz siz bıkmadıkça Allah bıkmaz. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’e göre en sevimli namaz, az olsa bile devamlı kılınan namazdır. Kendisi bir namaz kıldığında ona devam ederdi. (Buhari 1869, Muslim 782 )

Daha fazla bilgi için (49884 ) nolu sorunun cevabına bakınız.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi