Perşembe 12 Muharrem 1446 - 18 Temmuz 2024
Türkçe

Vacip olan oruç kazasında iftar etmenin hükmü

Soru

Vacip olan oruç kazasında iftar etmenin hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Her kim yemin keffareti veya Ramazan orucunun kazası gibi bir oruca başlarsa, hastalık veya yolculuk gibi bir özür yokken orucu bozması caiz değildir.

Şayet bir kişi- ister özürlü olsun veya olmasın- orucunu bozarsa onun yerine başka bir gün tutmak suretiyle onu kaza eder. Çünkü keffaret sadece Ramazan ayının gündüzünde cinsel ilişki kurduğu takdirde vacip olur. 

Şayet bir kişi özürsüz orucunu yerse, haram olan bu işten dolayı tövbe etmesi vacip olur. [1]

Her kim keffaret, adak veya Ramazan kazası gibi vacip bir orucua başlarsa oruçtan çıkması caiz değildir. Bu konuda alimler arasında bir ihtilaf yoktur.

Nevevi rahimehullah şöyle dedi: "Şayet bir kişi Ramazan ayı dışında kaza veya adak gibi oruçlarda eşiyle cinsel ilişki kurarsa keffaret gerekmez. Alimlerin cumhuru bu görüştedirler. Ancak Katede Ramazan ayının kazasında cima yaparsa o zaman keffaret vacip olur. Demiştir.[2]

Şeyh bin Baz bu konuda, "Bir gün kaza orucu tutarken öğleden sonra açlık hissettim bunun üzerine kasıtlı olarak yedim ve içtim bunun hükmü nedir?" Diye sorulduğunda, şöyle cevap vermiştir: "Sana vacip olan orucu tamamlamandır. Oruç, Ramazan orucu kazası veya adak orucu gibi vacip olan bir oruç ise orucu bozmak caiz değildir. Bu durumda tövbe etmeniz gerekir. "[3]

İbn Useymin Rahimehullah'a şöyle soruldu:

Daha önceden üzerime borç olan kaza orucunu tutmak için oruç tuttum. Ancak kasıtlı olarak orucumu bozdum. Daha sonra bu günü bir gün ile tekrar kaza ettim. Yaptığım gibi bir gün ile kaza etmem doğru mu yoksa iki ay aralıksız oruç mu tutmam lazım, bana kefaret gerekir mi?

İbn useymin şöyle cevap verdi: "Bir kişi; Ramazan orucun kazası, yemin kefareti veya hacının tıraş fideyesi için vacip olan bir oruca başlarsa bu orucu şer'i bir özür olmadan kesemez. Aynı şekilde vacip olan bir şeye başlayan kimse onu tamamlaması gerekir. Bunu şer'i bir özür olmadan yarıda bırakamaz.  Bunun örneği kaza orucuna başlayan bu kadın daha sonra özürsüz bir şekilde orucunu bozdu. Daha sonra bu günü kaza etti. Bu durumda ona bir şey gerekmez. Çünkü bir gün yerine sadece bir gün tutulur. Ancak özürsüz bir şekilde orucu kestiği için tövbe ve istiğfar etmesi gerekir. [4]

En iyisini Allah bilir.


[1] İbn Kudame 4/412

[2] El mecmu 6/383

[3] 15/355

[4] 40-451

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi