Çarşamba 13 Zilhicce 1445 - 19 Haziran 2024
Türkçe

Lohusa döneminde olan bir kadın, kırk günden önce temiz olursa; yıkanır, namaz kılar ve oruç tutar.

Soru

Eşim Şaban ayından on beş gün önce doğum yaptı, lohusalık kanaması durursa namaz, oruç, umre, Kur’an tilaveti vb. Şer’i yükümlülükleri yerine getirebilir mi? Yoksa 40 gün geçmesini mi bekleyecek?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Alimlerin cumhuruna göre lohusalığın minimum süresi yoktur, bir kadın lohusalıktan temizlenir temizlenmez yıkanması vaciptir. Bunun üzerine kırk gün geçmese de namazını kılar orucunu tutar. Çünkü lohusalığın minimum süresini sınırlayan her hangi bir şer’i bilgi bulunmamaktadır.  (İbn Kudame, El Muğni 1/428)

Bazı alimer bu konuda icma olduğunu aktarmaktadırlar. Tirmizi Rahimehullah şöyle dedi: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in sahabeleri, tabiinler ve onlardan sonra gelen ilim ehlinden aktarıldığına göre lohusalık geçiren kadın, kırk gün namazı bırakır. Ancak daha önce temizlenirse yıkanır ve namaz kılar. (El Mecmu, Nevevi 2/541)

Şeyh İbn Baz Rahimehullah’a: Lohusa kadın kırk günden önce temizlenirse namaz, oruç ve hac ibadetlerini yerine getirebilir mi? Diye sorulduğunda, şöyle cevap verdi:

Evet. Namaz, oruç, hacc ve umre gibi ibadetlerini yerine getirebilir. Ayrıca eşiyle de münasebete girebilir. Şayet kadın doğumdan 20 gün gün sonra temizlenirse yıkanır ve ibadetleri yerine getirebilir eşine de helal olur. Osman bin Ebil as’tan bunun mekruh olduğuna dair rivayet edilmesi ise tenzihen mekruh olduğu yorumu bulunmaktadır. Ayrıca bu görüş şahsi bir ictihad olup bunun bir delili bulunmamaktadır.

Bu konuda doğru olan görüş: Lohusa kadın kırk günden önce temizlenirse temizlenmesi geçerli olur. Şayet kırk gün içerisinde kan tekrar akarsa süre lohusalıktan sayılır fakat temizlik esnasında kıldığı namaz ve tuttuğu oruç geçerli olup tekrar yapmasına gerek yoktur.

Daimi Fetva Kurulunda verilen fetvaya göre:

Lohusalık geçiren bir kadın şayet kırkından önce temizlenirse yıkanır, namazını kılar, orucunu tutar ve eşiyle ilişkiye girebilir.  (5/458)

Ayrıca farklı bir soruda Ramazan ayından 7 gün önce doğum yapan bir kadın temizlenip Ramazan ayını oruç tutan kadınını durumu hakkında sorulduğunda şöyle cevap verildi: Şayet konu söylendiği gibiyse temizlik süresinde tuttuğu Ramazan orucu geçerli olup kaza yapmasına gerek yoktur.

Daimi Fetva Kurulu (10/155), Bu konuda

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi