Cumartesi 17 Zilkade 1445 - 25 Mayıs 2024
Türkçe

Adetli kadının dua etmesi

Soru

Adet döneminde ola bir kadın dua etmesi caiz mi? Bu durumda dua etmenin en doğru yöntemi nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

1/239 nolu İslam’i fetvalarında şöyle soruldu: Adetli bir kadın, Arefe gününde Kur’an’dan ayet içeren dua kitabını okuması caiz mi?

Cevap: Adet dönemi veya lohusalık döneminde olan bir kadının Hac ibadetinde yazılı duaları okumasında hiçbir sakınca yoktur. Hatta sahih olan görüşe göre Kur’an okumasında da sakınca yoktur. Çünkü adet dönemi veya lohusalık döneminde olan bir kişinin Kur’an okumayacağına dair bir delil bulunmamaktadır. Sadece cenabet durumunda olan kimsenin Kur’an okumaması gerektiğine dair delil mevcuttur. Adetli kadın hakkında İbn Ömer’den rivayet edilen şöyle bir hadis mevcuttur: “Adetli ve cenabetli olan kimse, Kur’an’dan bir şey okumasınlar” ama bu hadis zayıftır. Çünkü raviler arasında hicazilerden İsmail bin Ayyaş olduğu için hadis zayıftır.

Sonuç olarak adetli kadın Kur’an’a dokunmadan okuyabilir veya Kur’an-ı ezber olarak da okuyabilir. Cenabetli olan ise yıkanmadığı müddetçe ne yüzünden ne de ezber olarak okuyamaz. Bu iki gurup insan arasındaki fark ise: cenabetlinin zamanı kısa olup cenabetten anında kurtulabilir olmasıdır zira bu durum onun elinde olup istediği zaman yıkanma imkanına sahiptir. Su bulamazsa bile teyemmüm eder, namaz kılar ve Kur’an okuyabilir. Adetli veya lohusa kadın ise durum onların ellerinde değil, adetli ve lohusa kadın da günlerce beklemeleri gerekiyor. Bu nedenle Kur’an-ı unutmamaları ve Allah’ın kitabından şer’i hükümleri öğrenme faziletinden mahrum kalmamaları için Kur’an okumaları mubah kılınmıştır. Ayet ve hadis barındıran duaları okumalarının caiz olması ise daha evladır. Bu konuda alimlerin tercihli görüşleri bu yöndedir.

Başka bir soruda ise: Adet döneminde tefsir kitaplarını okuyorum bu konuda bir sakınca var mı?

Cevap: Adetli ve lohusa kadınların tefsir kitaplarını okumaları veya dokunmadan Kur’an-ı okumalarında bir sakınca yoktur. Cenabetli ise hiçbir şekilde yıkanmadığı müddetçe Kur’an okuyamaz. Ancak cenabetli, tefsir veya hadis kitaplarını okuyabilir ama içinde bulunan ayetleri okumaz. Çünkü Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem’den rivayet edildiğine göre: “O’nu Kur’an okumaktan cenabet dışında bir şey engellemezdi” denilmiştir. Başka bir rivayette İmam Ahmed isnadıyla şöyle rivayet edilmiştir: “ Cenabetli ise bir ayet bile okumasın” Şeyh bin Baz

Kaynak: İslam Fetvaları 1/239