Salı 19 Zilhicce 1445 - 25 Haziran 2024
Türkçe

Nebi ve rasûl arasındaki fark

5455

Yayınlama tarihi : 18-02-2013

Gösterimler : 5793

Soru

Nebi ve rasûl arasındaki fark nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bu meselede birden fazla görüş vardır. Bunlardan birisi de Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye'nin -Allah ona rahmet etsin- şu görüşüdür:

"Nebi, Allah Teâlâ'nın kendisine haber verdiği ve kendisine haber verilenlerle insanlara haber veren kimsedir.Eğer bununla birlikte Allah Teâlâ'nın emrine aykırı hareket eden bir topluluğa O'nun mesajını ulaştırmak için gönderilirse, bu takdirde o rasûldür. Yok eğer sadece kendisinden önceki rasûlün şeriatı ile hareket ediyor ve Allah Teâlâ'dan gelen mesajı bir topluluğa ulaştırmak için gönderilmemişse, bu takdirde o nebidir, rasûl değildir." ("en-Nubuvvât", s: 255)

Diğer âlimlerin bu konuda farklı görüşleri de vardır, fakat bunların en önemlisi, Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye'nin bu görüşüdür.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid