Çarşamba 6 Zilhicce 1445 - 12 Haziran 2024
Türkçe

Kadınlar sürekli ev işleriyle meşgul iken Ramazan ayını nasıl değerlendirebilirler?

Soru

Ramazan ayının faziletinden istifade etmek ve sevap kazanmak açısından nasıl davranılır? Bildiğim kadarıyla teravih namazı kılınır, çokça Kur’an okunur, istiğfar ve zikir yapılır, gece namazı kılınır. Fakat yemek pişirme ve günlük ev işlerinden dolayı sevap işlemekten mahrum kalıyoruz. Nasıl davranmalıyız?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bu mübarek ayda hayırlı ve faziletli amel işlemek uğruna bu denli azimetli olmanızdan dolayı Allah sizi mükâfatlandırsın.

Bahsettiğiniz salih amellere ek olarak sadaka vermek, yemek yedirmek, umreye gitmek ve fırsat bulunursa itikâfa girmek; sayılabilir.                                                     

Bununla birlikte iş yaptığınız esnada sevap kazanacağınız ve kolayca yapabileceğiniz bir takım salih ameller bulunmaktadır: “Subhanallah, Leileheillallah, Allahuekber” demek. Ayrıca isiğfar edip dua etmek, ezanı tekrarlamak ve değişik zikirleri dilinden düşürmemekle yapılabilir. Vaktini kolay elde edebileceğin şekilde değerlendirebilirsin zira Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu:

"Her birinizin her bir eklemi (ve kemiği) için bir sadaka gerekir. Binaenaleyh her tesbih (suphanallah) sadakadır, her hamd (elhamdülillah) sadakadır, her tehlil (Leileheillallah) sadakadır, her tekbir (Allahuekber) sadakadır, iyiliği tavsiye etmek sadakadır, kötülükten sakındırmak sadakadır. Kulun kuşluk vakti kılacağı iki rek'at namaz bütün bunları karşılar." (Muslim 720)

Ayrıca Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu:

-"Dile hafif, mizanda ağır, Allah'a sevimli olan iki kelime (iki cümlecik) vardır. Bunlar: Subhanallahi ve bi-hamdihi, subhanallahi'l-azim (Allah'ı, O'na hamd ederek tenzih ederim, Yüce Allah'ı tesbih, ederim)'dir." (Buhari 6682, Müslim 2694) 

-“Her kim “subhanallahi'l-azim” derse cennette ona bir hurma ağacı dikilir” (Tirmizi 3465, elbani sahih demiştir.

-“Her kim “Kim (Estağfirullahelazim ellezi lâ ilahe illâ huvel hayyelkayyûme ve etûbu ileyh) derse, savaştan kaçmış olsa dahi Allahü teâlâ onun günahlarını affeder.”(Ebu Davud 1517, Tirmizi 3577) Elbani Sahih demiştir.

-"Yeryüzünde bir Müslüman, günah olan veya akraba kesintisi hariç Allah'a her hangi bir duâda bulunursa yüce Allah onun duasını kabul eder ve ona istediğini verir. Ya da isteğine eş değerde olacak bir kötülüğü ondan giderir. Bunun üzerine bir adam o zaman çok dua edelim, Rasulullah: “yüce Allah daha fazla verir” dedi. (Tirmizi 3573) Elbani Sahih demiştir.

-“Ezanı işittiğiniz zaman müezzinin söylediğini aynen tekrar edin. Sonra bana salât u selâm okuyun. Zîra kim bana salât u selâm okursa Allah da ona on misliyle rahmet eder. Sonra benim için el-Vesîle’yi taleb edin. Zîra o, Cennette bir makamdır ki, mutlaka Allah’ın kullarından birinin olacaktır. Ona sahip olacak kimsenin ben olmamı ümid ediyorum. Kim benim için Allah’tan el-Vesîle’yi taleb ederse, şefaat kendisine vâcib olur” (Muslim 84)

-   "Kim ezanı işittiği zaman şu duayı okursa, kıyamet gününde o kimseye şefâatim vâcip olur:

اللَّهُمَّ رَبَّ هذِهِ الدَّعوةِ التَّامَّةِ والصَّلاةِ الْقَائِمةِ آت مُحَمَّداً الْوسِيلَةَ والْفَضَيِلَة وابْعثْهُ مقَامًا محْمُوداً الَّذي وعَدْتَه
'Allahumme rabbe hâzihî'd-da'veti't-tâmmeh ve's-salâti'l kâimeh, âti Muhammeden'il vesîlete ve'l-fadîlete ve'b'ashu mekamen Mahmûden ellezi veadteh.” (Buhari 614)

Yüce Allah bize ve size faydalı ilim ve salih amel nasip etsin.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi