Cumartesi 14 Şaban 1445 - 24 Şubat 2024
Türkçe

Bayramlarda tebrik kartları yapmak ve bu kartları satmak câiz midir?

Soru

Ben, ek geçim kaynağı olsun diye bayramlarda tebrik kartları yapmaktayım.Sizden şunun açıklamasını istiyorum: Bu yapmakta olduğum iş bid'at sayılır mı? Bildiğim kadarıyla haram olduğu apaçık belli olmadıkça eşyada aslolanın helal olmasıdır. Ben, gerçekten bu yapmakta olduğum şeyin doğru veya yanlış olduğunu öğrenmeye ihtiyacım vardır.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Evet. Muamelelerde aslolan, mübah ve helal olmasıdır.Muamelelerde herhangi bir delil olmadan bir şeyi haram saymak câiz değildir.Bayramlar için yapmakta olduğunuz tebrik kartlarının hükmü, bayramın türüne göre farklılık arz eder.Eğer yaptığınız tebrik kartları, Noel yortusu ve yılbaşı gibi, kâfirlerin bayramını tebrik etmek için veya Mevlid-i Nebevî ve Miraç kandili gibi, bid'at bir bayramı tebrik etmek için veyahut da Millî bayramlar ve doğum günleri gibi, içerisinde kâfirlere benzemeye çalışmak olan bayramları tebrik etmek için ise, bu takdirde bu kartları yapıp satmanız câiz değildir. Birisinin bu kartları sizden satın alması da câiz değildir. Çünkü bu davranış; dîne aykırı olan bu bayramları kabul ve ikrar etmek, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmak demektir.

Eğer bayramlar dînî bayramlar ise -ki İslâm'da Ramazan ve Kurban bayramından başka hiçbir bayram yoktur-, bu takdirde bu iki bayram münâsebetiyle tebrik kartları yapıp satmanız câizdir.Bu arada, tebrik kartlarına "Allah Teâlâ, bizim ve sizin amellerimizi kabul etsin" gibi, dînî ve mübah olan ibâreleri seçip yazmanız şarttır.

Nitekim (947) nolu sorunun cevabında, bayramları münâsebetiyle kâfirleri tebrik etmenin haram olduğunu açıklamıştık.

(50074) nolu sorunun cevabında ise, kâfirlerin "Milenyum Kutlamaları"na katılmanın haram olduğunda dâir, İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi âlimlerinin açıklamasını zikretmiştik.

Bu fetvâda,bayramlarında kâfirlere yardım etmenin ve onlarla işbirliği yapmanın câiz olmadığı belirtilmişti.

Âlimlerin zikrettiği kâfirlere yardım etme ve onlarla işbirliği yapma yönlerinden birisi de;bu bayramlar münâsebetiyle elbiseler ve hatıralık eşyalar imal etmek ve tebrik kartları bastırmaktır.

(49014), (49021) ve (36442) nolu soruların cevaplarında dînî (İslâmî) bayramları tebrik etmenin câiz olduğunu bulacaksınız.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi